Αλλάζει η ώρα

– Πότε πηγαίνουν μια ώρα μπροστά τα ρολόγια

Οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν από 3 π.μ. σε 4 π.μ.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, 31 Μαρτίου οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 3 π.μ. σε 4 π.μ., καθώς τίθεται και πάλι σε εφαρμογή η θερινή ώρα.

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.