Απόστολος Πάνας: Τοποθέτηση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από το Βέλγιο

Στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, τοποθετήθηκε, ο Αναπληρωτής Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κ. Πάνας Απόστολος, για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Βέλγιο.

Αρχικά ο κ. Πάνας αφού χαιρέτησε με τη σειρά του, την Προεδρία της Βελγικής Προεδρίας και τον Πρέσβη του Βελγίου, αναφερόμενος στις θεματικές προτεραιότητες της βελγικής Προεδρίας, τόνισε αρχικά για την προάσπιση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και της ενότητας, πως  κατά την εφαρμογή, πολιτικών και εφαρμοστικών κανονισμών, οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον δικαίου, δημοκρατίας και ενότητας για όλους με ίσους όρους , αναλογιζόμενοι τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα επιφέρει η αντικειμενική αντιμετώπιση όλων των ευρωπαίων πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην ενότητα της Ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας επισήμανε πως, η ΕΕ οφείλει να διαμορφώσει ένα γενικότερο σύστημα ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων, με δίκαιη κατανομή πόρων των κρατών – μελών σε επιχειρήσεις, δίκαιο φορολογικό σύστημα στο οποίο να τηρείται η αρχή της ανταποδοτικότητας μεταξύ φόρων και κοινωνικών παροχών, ενώ παράλληλα οι χρηματοδοτικοί τραπεζικοί μηχανισμοί δανεισμού θα πρέπει να τηρούν κατ΄ ελάχιστον, σε Ενωσιακό περιβάλλον, ίσους και ευνοϊκούς όρους και για τις επιχειρήσεις

Για την Επιδίωξη μιας πράσινης και δίκαιης μετάβασης τόνισε, πως αυτή θα πρέπει να παρέχει οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις,  να διασφαλίζει ισχυρή και αξιόπιστη ασφάλεια εφοδιασμού και να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας

Στην Ενίσχυση της κοινωνικής μας ατζέντας και της ατζέντας μας για την υγεία, επισήμανε πως θα πρέπει να επιδιώξουμε άμεσα, αξιοποιώντας όλους τους διαθεσίμους πόρους, αλλά και με σωστή δημοσιονομική διαχείριση, να παρέχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πραγματική κοινωνική ανάπτυξη.

Για την Προστασία των ανθρώπων και των συνόρων, ανέφερε πως κύριο μέλημα της ‘Ένωσης θα πρέπει να είναι η ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ στις κρίσεις και στις νέες και υβριδικές προκλήσεις.

Κλείνοντας, για την Προώθηση μιας παγκόσμιας Ευρώπης, ο κ. Πάνας είπε, πως η γενικευμένη γεωπολιτική αστάθεια, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή, επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα την λειτουργία και την πορεία της Ένωσης, ενώ οι  προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την αυτονομία της, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες και σε οποιαδήποτε αναθεωρητική στρατηγική και επεκτατική πολιτική.