Αρχίζει το πρόγραμμα επιχορήγησης των Δήμων

Ξεκινά από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το πρόγραμμα επιχορήγησης των Δήμων για την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση έργων υποδομής από πόρους του.

Τα έργα που θα πραγματοποιηθούν θα ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ. Για το λόγο αυτό, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει συστήσει ειδικό καταπιστευτικό λογαριασμό και έχει ήδη καταθέσει σε αυτόν, για την υποστήριξη του προγράμματος, πόρους 7,5 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε χθες ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Κώστας Βαρλαμίτης με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), προσδιορίστηκε όλο το πλαίσιο, καθώς και τα βήματα που απαιτούνται προκειμένου να εκπονηθούν μελέτες για έργα υποδομής σε Δήμους.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, που παρέστη στη συνεδρίαση, «το πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή για σημαντικά έργα σε δήμους».

Στόχος του προγράμματος είπε, είναι να υποστηριχθούν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) οι οποίοι κατά τεκμήριο, λόγω περιορισμένων πόρων και δομών, αλλά και λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων, δυσκολεύονται στην έγκαιρη ωρίμανση των αναγκαίων έργων.

Η επιχορήγηση απευθύνεται ειδικότερα σε δύο βασικές κατηγορίες Δήμων. Σε εκείνους που έχουν πληθυσμό κάτω από 10.000 κατοίκους, καθώς και σε ορεινούς Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Τεχνικός σύμβουλος έργου θα είναι η ΕΕΤΑΑ, η οποία έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη του οδηγού εφαρμογής, τη σύνταξη της πρόσκλησης και τη δημιουργία εντύπων.