Χαλκιδική: Ανακοινώθηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αριστοτέλη

Ανακοινώθηκε η σύνθεση της νέας Δημοτικής Διοίκησης

– Ο δήμαρχος Στέλιος Βαλιάνος διατηρεί προσωπικά την ευθύνη της Αντιδημαρχίας Τουρισμού

Ο Δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει τους νέους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και τις προτάσεις της πλειοψηφίας για το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα Προεδρεία Νομικών Προσώπων και Επιτροπών.

Συγκεκριμένα:

Την ευθύνη της Αντιδημαρχίας Τουρισμού, λόγω της κομβικής σημασίας του τομέα στην αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Αριστοτέλη, διατηρεί προσωπικά ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος.

Α) Με απόφαση του Δημάρχου πρόκειται να οριστούν ως νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αριστοτέλη οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας:

    Νικόλαος Αυγερινός, Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών, Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προώθησης της απασχόλησης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

    Μαρία Ενεχηλίδου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού (συντονισμού και εποπτείας των κοινωνικών υπηρεσιών, των κοινωφελών δομών  και ανάπτυξης του προγράμματος πολιτιστικών δραστηριοτήτων).

    Αλέξιος Αντωνίου, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων-Ακάνθου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.

    Γεώργιος Θαλασσινός, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αρναίας και Πολιτικής Προστασίας.

    Κωνσταντίνος Πασχάλης, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Παναγίας.

    Μιχαήλ Μάγγος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης και δράσεων για τα αδέσποτα ζώα.

    Κωνσταντίνος Κωτάκης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρωτογενούς τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας.

Β) Για το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου από την παράταξη της πλειοψηφίας θα προταθούν οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

    Ιωάννης Κέκερης, ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

    Μαρία Σαραντούδα, ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου

Γ) Ως νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη», θα προταθεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Αστέριος Τζιτζιρίκας, με προτεινόμενο ως Αντιπρόεδρο τον Δημοτικό Σύμβουλο Παντελεήμονα Τζόλα.

Δ) Ως Πρόεδρος της «Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α.  Δ.Α.Ε.) θα προταθεί η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία Ελένη Ζαμάνη, νυν Πρόεδρος.

Ε) Ως Πρόεδροι των Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών θα προταθούν οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

    Ευγενία Γιαννούση, ως Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αριστοτέλη.

    Ευάγγελος Καραντώνας, ως Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αριστοτέλη.

ΣΤ) Ως νέα Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης θα προταθεί η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία Σαραντούδα.

Z) ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας θα προταθεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Παντελεήμων Τζόλας.

H) Ως νέα Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων θα προταθεί η Δημοτική Σύμβουλος Ευδοκία Κασαμπαλή, η οποία θα οριστεί και εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Φιλανθρωπικών και Εθελοντικών Δράσεων.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε σχετικά τα εξής:

 «Θέλω να ευχαριστήσω για την προσφορά τους καθ`όλη τη διάρκεια της περασμένης τετραετίας, τους διατελέσαντες Αντιδημάρχους Τεχνικών Έργων Νίκο Κεφαλά και Μ.Παναγίας Ευριπίδη Ατζαμή και Γιώργο Κούκο, καθώς και τον απερχόμενο Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Παναγιώτη Μουσλή. Οι ευχαριστίες μου φυσικά, απευθύνονται και στους Αντιδημάρχους που θα συνεχίσουν στη νέα θητεία, αλλά και τους νέους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους για τον ζήλο που ήδη επιδεικνύουν ενόψει των ευθυνών που πρόκειται να αναλάβουν.

Δεν ξεχνώ τη σημαντική προσφορά του Βασίλη Βασιλειάδη ως Προέδρου της ΔΗΚΕΔΑ «Η Φροντίδα» και του Αστέριου Τζιτζιρίκα ως Προέδρου του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, των δύο νομικών προσώπων που εκ του νόμου, καταργούνται με το προσωπικό και τις αρμοδιότητές τους να εντάσσονται στο κεντρικό οργανόγραμμα του Δήμου.

Είμαι βέβαιος πως και με τη νέα της σύνθεση, η Διοίκηση του Δήμου Αριστοτέλη θα λειτουργήσει με το ίδιο ομαδικό πνεύμα και τον ίδιο ζήλο προσφοράς και αποτελεσματικότητας σε όλο το φάσμα των καθηκόντων της, αξιοποιώντας τη δυναμική της περασμένης τετραετίας για να αποδώσει στους Δημότες μας ακόμα σημαντικότερο έργο!

Καλή Χρονιά σε όλες και όλους! Ξεκινάμε!»