ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φόρμα Επικοινωνίας

  Ημερήσια Εφημερίδα “Τύπος Χαλκιδικής” | Typoshalkidikis.gr

  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ MEDIA ΙΚΕ

  ΑΦΜ: 802426600

  ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

  ΑΡ. ΓΕΜΗ 176148257000

  Domain: typoshalkidikis.gr

  Δικαιούχος Domain: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ MEDIA ΙΚΕ

  Διευθυντής ιστοσελίδας: Θεοδώρα Θωμά

  Διαχειριστής ιστοσελίδας: Θεοδώρα Θωμά

  Στοιχεία διευθυντή σύνταξης της ιστοσελίδας: Αναστάσιος Θωμάς

  Μέλος του Μητρώου Online Media

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2371024234

  Email: [email protected]

  Νικηφόρου Φωκά 3, Τ.Κ. 63100

  Υποκ: Μοναστηρίου 153, Τ.Κ. 54627

  Τ: 2371024234, 2310567576

  F: 2371024190, 2310567575

  Συμμόρφωση με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334

  Η εταιρεία «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ MEDIA IKE» ως δικαιούχος του ισοτόπου «typoshalkidikis.gr» (εφεξής «typoshalkidikis.gr»), δηλώνει ότι είναι συμμορφωμένη με την Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο και ότι λαμβάνει μέτρα για την αφαίρεση και διαγραφή κάθε μορφής παράνομου περιεχομένου για την άρση κάθε ενδεχόμενης δυσμενούς συνέπειας για τους χρήστες, για άλλους θιγόμενους πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της. Παράνομο περιεχόμενο, κατά την έννοια της Σύστασης θεωρείται κάθε πληροφορία που δεν συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Το «typoshalkidikis.gr» σεβόμενο την ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης σε συνδυασμό με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον ανταγωνισμό και το ηλεκτρονικό εμπόριο, λαμβάνει αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα προκειμένου αφενός μεν να προληφθεί η υποβολή κακόπιστων αναγγελιών και άλλων μορφών καταχρηστικής συμπεριφοράς, αφετέρου δε να διασφαλίσει την αποτελεσματική αφαίρεση παράνομου περιεχομένου. Το «typoshalkidikis.gr» κατά την τήρηση της Σύσταση και τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας έχει το δικαίωμα να αρνείται δημοσιεύσεις που κρίνει ότι αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή και να διαγράφει αντίστοιχο περιεχόμενο χωρίς να ενημερώνει τους χρήστες ή να λαμβάνει την άδειά τους στο πλαίσιο των προνοητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου που εκτίθενται στη Σύσταση. Το «typoshalkidikis.gr» δικαιούται να αναμορφώνει την παρούσα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Συστάσεις ή τα ληφθέντα από την πολιτεία νομοθετικά μέτρα.