ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής: «Λήψη προληπτικών μέτρων από μελισσοκόμους κατά το κάπνισμα μελισσών»

Σύμφωνα με την ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής, λόγω της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού κυψελών σε δάση και δασικές εκτάσεις της Π.Ε Χαλκιδικής και στο πλαίσιο αναβάθμισης και ενίσχυσης του επιπέδου πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επισημαίνονται τα εξής:

Με το άρθρο 11 της 9ης/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης Α.Π.Σ. (ΦΕΚ 2387/Β/22-4-2024) επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου το κάπνισμα σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία) σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή) εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

• Οι ιδιοκτήτες των μελισσοκομείων να είναι εγγεγραμμένοι στο μελισσοκομικό μητρώο.

• Η διενέργεια του καπνίσματος, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον

εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση) πραγματοποιείται ανεξαρτήτως ωραρίου, ενώ σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 3 (υψηλή), πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι την 11η πρωινή.

• Η διενέργεια καπνίσματος μελισσών με τη χρήση ηλεκτρονικού ατμοποιητή πραγματοποιείται σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή) ανεξαρτήτως ωραρίου.

Τα Προληπτικά και λοιπά μέτρα πυροπροστασίας που σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται ανεξαρτήτως δείκτη ή χρονικής περιόδου (και κατά το διάστημα 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου του επομένου έτους) είναι τα κάτωθι:

• Αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες.

• Ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους

τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων.

• Απαγόρευση της εγκατάστασης κυψελών επάνω σε ελαστικά αυτοκινήτων.

• Αποφυγή επαφής της συσκευής καπνίσματος (καπνιστήρι) με παρεδάφια βλάστηση. Συνιστάται η επένδυση της βάσης του καπνιστηρίου με θερμομονωτικό υλικό.

• Σε εμφανές σημείο των κυψελών υφίσταται πινακίδα, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός του μελισσοκομικού μητρώου και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

Διατήρηση ικανής ποσότητας νερού ανάλογα με τον αριθμό των κυψελών, δοχείο μεταφοράς νερού, ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας, πυροσβεστήρας νερού ή βάσεως αφρού, εργαλεία όπως πτυοσκάπανα και ύπαρξη εδαφικού υλικού για χωματοκάλυψη/ επιχωμάτωση εστιών καύσης.

Απαγόρευση της διενέργειας καπνίσματος μελισσών ισχύει μόνο σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την 19η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2550/Β/30-4-2024), προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου για παραβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών στους χώρους της 9ης/2024 Πυροσβεστική Διάταξη Α.Π.Σ. (ΦΕΚ 2387/Β/22-4-2024) όμοιου.