Εναρκτήρια συνάντηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με τους εταίρους του , στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχει με τίτλο “ Smart Farming 4.0 All ”

Η πρώτη διεθνής συνάντηση της ομάδας των εταίρων που συνεργάζονται στο πρόγραμμα «Smart Farming 4.0 All»  πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας στις 9-10 Δεκεμβρίου 2019. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus + και συγκεκριμένα στο κομμάτι των Στρατηγικών Συμπράξεων για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.

Το πρόγραμμα «Smart Farming 4.0 All» περιλαμβάνει έξι φορείς που στελεχώνουν την ομάδα των εταίρων και βρίσκονται στη Βουλγαρία, την Τουρκία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο κάθε φορέας έχει διαφορετικό υπόβαθρο, εμπειρίες και πολιτισμό, όμως μοιράζονται ένα κοινό όραμα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά, που να είναι χρήσιμα για την εύρεση εργασίας. Επίσης οι εταίροι αυτού του έργου θέλουν να συμβάλουν σε μια κοινωνία ενωμένη, να προωθήσουν τη βελτίωση της ποιότητας και την ενσωμάτωση της καινοτομίας στον τομέα της γεωργίας, καθώς και τη διεθνοποίηση του τομέα.

Ο κορυφαίος συνεργάτης του έργου “Smart Farming 4.0 All ” είναι το Ίδρυμα Via Pontica από τη Βουλγαρία, στην έδρα του οποίου πραγματοποιήθηκε και η 1η  συνάντηση των εταίρων, οι οποίοι είναι οι:

    OECON GROUP ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, Βουλγαρία

    DECAPLUS BUISINESS SERVICES, Κύπρος

    FUNDATIA SATEAN, Ρουμανία

    HAKAN KANSO, Τουρκία

    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Ελλάδα

Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες (Δεκέμβριος 2019 έως Νοέμβριος 2021).

Οι εταίροι στο πλαίσιο του προγράμματος «Smart Farming 4.0 All», συνεργάστηκαν για να κάνουν μια εκτεταμένη έρευνα, που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα εγχειρίδιο έξυπνης γεωργίας και να το διαδώσουν ελεύθερα σε όλους όσους ενδιαφέρονται για το μέλλον της γεωργίας. Παράλληλα σκοπεύουν να   αναπτύξουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων που θα λειτουργήσουν ως «φορείς καινοτομίας» που θα διαδώσουν και θα ενσωματώσουν τις νέες μεθόδους του προγράμματος και του εγχειριδίου στις περιφέρειές όπου εδρεύουν οι εταίροι.

Το έργο θα έχει ευρύτατο αντίκτυπο και όφελος σε διάφορους τομείς και σε χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. Θα επικεντρωθεί σε έξυπνες μεθόδους καλλιέργειας, όπως η υδροβιομηχανία – η καλλιέργεια ψαριών και φυτών μαζί σε ένα οικοδομημένο, ανακυκλωμένο οικοσύστημα, που χρησιμοποιεί φυσικά βακτήρια από τα απόβλητα ψαριών για να παράγει θρεπτικά συστατικά για τα φυτά. Αυτό περιλαμβάνει μια φιλική προς το περιβάλλον φυσική μέθοδο για την καλλιέργεια τροφίμων, που χρησιμοποιεί τα καλύτερα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και υδροπονίας χωρίς να χρειάζονται επιπλέον φιλτράρισμα του νερού ή προσθήκες χημικών λιπασμάτων.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον και όλα τα μέλη που αντιπροσώπευσαν την ομάδα των εταίρων δεσμεύτηκαν ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχημένη υλοποίηση του έργου. 

Πολύ σύντομα θα ακολουθήσουν ενημερώσεις σε επιχειρήσεις και φορείς για τις λεπτομέρειες του προγράμματος.