Επιμελητήριο Χαλκιδικής Διοργάνωση 2ης Ημερίδας για την παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος Erasmus+

To ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, που συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Erasmus + στην Δράση ΚΑ2 _ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ με τίτλο : “TRAM-WBL Engaging SMEs for Quality Transnational WBL experiences”

Προσκαλεί

Τις επιχειρήσεις – μέλη του, τους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές της επαγγελματικής  εκπαίδευσης και κατάρτισης,

στην παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιουργείται στα πλαίσια του προγράμματος και μέσω της οποίας θα γίνεται η αναζήτηση για τοποθέτηση σε θέσεις μαθητείας στο εξωτερικό.

Σκοπός του προγράμματος είναι η διευκόλυνση των σπουδαστών της επαγγελματικής  εκπαίδευσης στην εύρεση κατάλληλης γι’ αυτούς θέσης για πρακτική εξάσκηση (μαθητεία) σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και των τοπικών επιχειρήσεων να προσελκύσουν αποφοίτους από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό σε προσφερόμενες από αυτούς θέσεις μαθητείας (international work based learning – WBL).

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, στον Πολύγυρο την

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018 και ώρα 19:00

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Κουφίδης Ιωάννης