Επίσκεψη στο έργο συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων στην παραλία Διονυσίου από τον Μ. Καρρά

Επίσκεψη στο υπό κατασκευή έργο για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων παραλίας Διονυσίου (περιοχή Μουριές) πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ν. Προποντίδας Μ. Καρράς συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες και τον ανάδοχο του έργου.

Έως σήμερα έχει κατασκευαστεί το σύνολο του δικτύου αναρρόφησης, τοποθετήθηκαν οι βαλβίδες στα φρεάτια αποχέτευσης, ολοκληρώθηκε ο καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς προς το υφιστάμενο αντλιοστάσιο στην Παραλία Διονυσίου, καθώς πραγματοποιήθηκαν και οι ιδιωτικές συνδέσεις των κατοικιών.

Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης που αφορούν στην επέκταση της ΕΕΛ Διονυσίου και οι οικοδομικές εργασίες (σκυροδέματα, τοιχοποιίες) στο νέο αντλιοστάσιο αναρρόφησης στις Μουριές. Το φυσικό αντικείμενο που υπολείπεται, αφορά σε Η/Μ εργασίες τόσο στο αντλιοστάσιο αναρρόφησης, όσο και στην επέκταση ΕΕΛ Διονυσίου, καθώς και σε εργασίες ασφαλτόστρωσης στις Μουριές.

Τέλος, θα πραγματοποιηθούν δοκιμές εξοπλισμού και η δοκιμαστική λειτουργία του έργου.