Έτοιμη η μελέτη για το έργο “Αποστράγγιση ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή της παραλιακής ζώνης του Δήμου Νέας Προποντίδας”-Υποβάλλεται άμεσα η πρόταση χρηματοδότησης

Ένα μεγαλόπνοο έργο, το οποίο περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας της παράκτιας ζώνης του Δήμου μας από τον Αγ. Μάμα έως την Ηράκλεια, με την κατασκευή είκοσι επτά (27) τεχνικών έργων στις κοίτες των ρεμάτων για τη θωράκιση και προστασία από τις συνέπειες των έντονων βροχοπτώσεων, διεκδικεί ο Δήμος Ν. Προποντίδας.

Ήδη με την υπ’ αρ. 632/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Προποντίδας, αποφασίστηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να υποβληθεί αρχικά από την Περιφέρεια (λόγω αρμοδιότητας) η πρόταση χρηματοδότησης του έργου «Αποστράγγιση ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή της παραλιακής ζώνης του Δήμου Νέας Προποντίδας», συνολικού προϋπολογισμού 12.238.800€, στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια, εφόσον ενταχθεί το έργο, να αναλάβει ο Δήμος την υλοποίησή του.

“Ο Δήμος μας  ετοίμασε την μελέτη του έργου και τις σχετικές αδειοδοτήσεις που την συνοδεύουν, ώστε να διαθέτει επαρκή ωριμότητα για την υποβολή της πρότασης και να αισιοδοξεί πραγματικά για την έγκριση χρηματοδότησης.   Η πρόταση θα υποβληθεί άμεσα και θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της αξιολόγησης της, διότι έχει ιδιαίτερη σημασία η υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου, που εκτείνεται σε τόσο μεγάλη και υψηλού κινδύνου πλημμύρας περιοχή”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μ. Καρράς.