Έξυπνα Υδρόμετρα! Ψηφιοποιείται η ΑΣΦΑΛΕΙΑ και η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου με 5.000.000 ευρώ

Ο Δήμος Πολυγύρου περνάει στην ασφάλεια και προστασία του νερού ύδρευσης, μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, ύστερα από την ένταξη σχετικής πρότασής του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος μας και εγκρίθηκε το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, ώστε να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει άμεσα 19.038 νέα ψηφιακά υδρόμετρα με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής και μετάδοσης και με πλήρη τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των δικτύων ύδρευσης.

Δήμαρχος Αστέριος Ζωγράφος Τονίζουμε , ότι πρόκειται για σημαντική κατάκτηση του Δήμου Πολυγύρου, την οποία πέτυχε καταθέτοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση παρεμβάσεων τηλεμετρίας και έξυπνων υδρομέτρων, που έγινε εξ ολοκλήρου αποδεκτή, από ένα ανταγωνιστικό και ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα. Τα παραπάνω θα γίνουν χωρίς καμία επιβάρυνση των καταναλωτών και θα εξασφαλίζεται το ισοζύγιο του νερού από την πηγή μέχρι τον τελικό αποδέκτη που είναι ο καταναλωτής. Παράλληλα με την ασφαλή καταμέτρηση των υδρομέτρων και τη σωστή καταγραφή της κατανάλωσης, θα πετύχουμε τη δίκαιη χρέωση των καταναλωτών και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από τη χρηστή διαχείριση των υποδομών και τον έλεγχο των διαρροών.

Η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί, στα πλαίσια των ψηφιακών μετασχηματισμών του Δήμου μας, έτσι ώστε να ενταχθούμε και σε άλλα τέτοια προγράμματα, που αναβαθμίζουν το Δήμο και βελτιώνουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών μας.

halkidikigr.blogspot.com