Φθηνότερο ρεύμα σε ευάλωτα νοικοκυριά

Τρία πακέτα εννέα μέτρων συνολικού ύψους 2,1 δισ. ευρώ περιλαμβάνει το Σχέδιο Δράσης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά που βρίσκονται στα όρια της ενεργειακής φτώχειας και θα ισχύσουν το διάστημα 2021-2030 και στόχος του υπουργείου είναι η μείωσή τους το 2025 στα 480.000 και το 2030 στα 240.000.

Ανάμεσα στα μέτρα που ξεχωρίζουν σύμφωνα με την εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”, είναι σε έκτακτες συνθήκες, όπως παρατεταμένη ύφεση και ακραία καιρικά φαινόμενα, η καθιέρωση χαμηλότερου τιμολογίου ρεύματος, ενεργειακής κάρτας, διευκολύνσεις στην αποπληρωμή λογαριασμών και επιδοτήσεις 80% για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις κατοικίες φτωχών ενεργειακά νοικοκυριών.

Το σχέδιο του υπουργείου έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 20 Αυγούστου. Οι τρεις δέσμες των εννέα μέτρων είναι:

α) Δράσεις ενημέρωσης – εκπαίδευσης, β) Δράσεις για προστασία καταναλωτών και γ) Δράσεις ενεργειακής απόδοσης.

Στη δεύτερη δέσμη για την προστασία των καταναλωτών περιλαμβάνονται τα εξής:

– Βελτίωση σχήματος Κοινωνικού Τιμολογίου: Αφορά στην παροχή προνομιακού τιμολογίου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την προστασία των πληττόμενων νοικοκυριών από ακραίες και έκτακτες συνθήκες ενεργειακής ένδειας. Η παροχή θα γίνει σε συγκεκριμένα έτη μέσα στην περίοδο 2021 -2030 ανάλογα με τις διαμορφωθείσες ακραίες έκτακτες συνθήκες. Η προνομιακή τιμολόγηση θα αφορά στην ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την κάλυψη των ελάχιστων συνθηκών θερμικής άνεσης συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των λοιπών χρήσεων των πληττόμενων νοικοκυριών. Το κόστος της δράσης υπολογίζεται στα 40 εκατ. ευρώ και αφορά σε 100.000 νοικοκυριά.

– Διάθεση “ενεργειακής κάρτας” σε πληττόμενα νοικοκυριά: Η παρεχόμενη “ενεργειακή κάρτα” θα δίνει τη δυνατότητα κατανάλωσης συγκεκριμένης ποσότητας ενεργειακών προϊόντων από τα πληττόμενα νοικοκυριά, ενώ δεν θα είναι εφικτή η αντικατάστασή τους με το ισοδύναμο ποσό αγοράς τους ή η ενδεχόμενη υποκατάστασή τους με άλλο ενεργειακό προϊόν. Η κάρτα θα ενεργοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας. Ενδεικτικά τέτοιες περίοδοι είναι με παρατεταμένη οικονομική ύφεση ή με ιδιαίτερες χαμηλές θερμοκρασίες και έντονα καιρικά φαινόμενα, οι οποίες ενδεχομένως να διαφοροποιούνται ανά κλιματική ζώνη. Το κόστος της δράσης είναι 40 εκατ. ευρώ και αφορά σε 100.000 νοικοκυριά.

– Δέσμη κανονιστικών μέτρων για την προστασία των πληττόμενων νοικοκυριών. Μεταξύ άλλων προβλέπονται πάλι σε έκτακτες συνθήκες διευκολύνσεις στην αποπληρωμή λογαριασμών ρεύματος και η καθιέρωση ενός κατώτατου ορίου ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης κάτω από το οποίο δεν θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτροδότησης. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ και αφορά σε 150.000 νοικοκυριά.