Κ. Μάλαμα: Διασπάθιση δημοσίου χρήματος για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε 15 αρχαιολογικούς χώρους

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού κατέθεσε η Κυριακή Μάλαμα σε σχέση με την νέα δαπάνη 1,4 εκατομμυρίων ευρώ για υπηρεσίες ηλεκτρονικού εισιτηρίου από ιδιώτες, σε 15 εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας, όπου το ηλεκτρονικό εισιτήριο λειτουργεί ήδη. Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, με την υπ. αριθμ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/289 της 8ης Ιανουαρίου 2024 Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού, ο Οργανισμός Διαχείρισης κι Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων θα δαπανήσει 1.400.000 ευρώ για την “Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου”.

Στους 15 αυτούς αρχαιολογικούς χώρους (μεταξύ των οποίων είναι οι Δελφοί, το μεσαιωνικό κάστρο της Ρόδου κ.α.) λειτουργεί ήδη το σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Μάλιστα, αν κάποιος επιχειρήσει σήμερα να κλείσει εισιτήριο, μέσω διαδικτύου, σε έναν από αυτούς τους χώρους, θα διαπιστώσει ότι το σύστημα, το οποίο είναι δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, της Εθνικής Τράπεζας και του Ιδρύματος Νιάρχου λειτουργεί άψογα.

Συνεπώς, τίθεται το ερώτημα της σκοπιμότητας της δαπάνης αυτής, με δεδομένο ότι υπάρχει σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου στους αρχαιολογικούς αυτούς χώρους και μουσεία, απολύτως εύχρηστο και σε πλήρη λειτουργία. Γιατί λοιπόν εκχωρείται φυσικό αντικείμενο έργου του δημοσίου, το οποίο διεκπεραιώνεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού σε ιδιώτες; Μάλιστα, επιπλέον ερωτήματα προκαλεί κι η φυσική περιγραφή του έργου, στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα του αναδόχου να προβαίνει σε κατατμήσεις του αντικειμένου του έργου σε υπεργολάβους. 

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2024

Προς την κυρία Υπουργό Πολιτισμού

Θέμα : Διασπάθιση δημοσίου χρήματος για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε 15 αρχαιολογικούς χώρους.

Με την υπ. αριθμ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/289 της 8ης Ιανουαρίου 2024 Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού, ο Οργανισμός Διαχείρισης κι Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων θα δαπανήσει 1.400.000 ευρώ για την “Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης καλής λειτουργίας και συντήρησηςτου εξοπλισμού του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου”. Στους 15 αυτούς αρχαιολογικούς χώρους (μεταξύ των οποίων είναι οι Δελφοί, το μεσαιωνικό κάστρο της Ρόδου κ.α.) λειτουργεί ήδη το σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Μάλιστα, αν κάποιος επιχειρήσει σήμερα να κλείσει εισιτήριο, μέσω διαδικτύου, σε έναν από αυτούς τους χώρους, θα διαπιστώσει ότι το σύστημα, το οποίο είναι δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, της Εθνικής Τράπεζας και του Ιδρύματος Νιάρχου λειτουργεί άψογα. Συνεπώς, τίθεται το ερώτημα της σκοπιμότητας της δαπάνης αυτής, με δεδομένο ότι υπάρχει σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου στους αρχαιολογικούς αυτούς χώρους και μουσεία, απολύτως εύχρηστο και σε πλήρη λειτουργία. Γιατί λοιπόν εκχωρείται φυσικό αντικείμενο έργου του δημοσίου, το οποίο διεκπεραιώνεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού σε ιδιώτες; Μάλιστα, επιπλέον ερωτήματα προκαλεί κι η φυσική περιγραφή του έργου, στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα του αναδόχου να προβαίνει σε κατατμήσεις του αντικειμένου του έργου σε υπεργολάβους. 

Επειδή είναι ακατανόητο γιατί ξοδεύονται χρήματα για ένα έργο που ήδη βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Επειδή δημιουργεί εύλογες απορίες η σπουδή του Υπουργείου Πολιτισμού να εκχωρήσει την λειτουργία του ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε εργολάβους.

Ερωτάται η κυρία Υπουργός :

Γιατί δαπανά 1,4 εκατομμύρια ευρώ για το ηλεκτρονικό εισιτήριο σε 15 αρχαιολογικούς χώρους, την ώρα που στους χώρους αυτούς λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου;

Γιατί εκχωρεί σε εργολάβους κι υπεργολάβους αντικείμενα έργου που διασφαλίζονται από το δημόσιο;

Η ερωτώσα βουλευτής

Κυριακή Μάλαμα