Κέρδη 147,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους για τη ΔΕΗ

Λειτουργική κερδοφορία ύψους 147,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε η ΔΕΗ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους έναντι ζημιών 69,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017 ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν αρνητικά κατά 17,6 εκατ. ευρώ έναντι 127,8 εκατ. ευρώ πέρυσι. Παράλληλα η ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τριμήνου εξετάζει την έξοδο στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου για ποσό ύψους 300 – 400 εκατ. ευρώ.

“Η μεγάλη σχετικά βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (ΕBITDA) του Ομίλου το α΄ τρίμηνο του 2018 η οποία διαμορφώθηκε σε 147,2 εκατ. ευρώ, συνιστά πολύ σημαντική επίδοση, και μάλιστα εάν συνυπολογιστεί η μείωση του κύκλου εργασιών κατά 6,5% και του όγκου των πωλήσεων κατά 7,1% στο ίδιο διάστημα”, σχολίασε σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ειδικότερα, το α’ τρίμηνο 2018 η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές της χώρας μειώθηκε κατά 4,5%, κυρίως λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών ενώ η συνολική ζήτηση, (μαζί με τις εξαγωγές) μειώθηκε κατά 2,7%. Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά μειώθηκε σε 83,7% από 88,5% το α’ τρίμηνο του 2017. Συνέπεια της μείωσης της ζήτησης καθώς και της απώλειας μεριδίου αγοράς ήταν οι πωλήσεις της ΔΕΗ το α’ τρίμηνο του 2018 να μειωθούν κατά 7,1% ενώ ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 78,1 εκατ. ευρώ ή 6,5% σε 1,126 δισ. ευρώ.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των υδροηλεκτρικών καθώς η υδροηλεκτρική παραγωγή το α’ τρίμηνο του 2018 ήταν αυξημένη κατά 54,5% (594 GWh) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων υδατικών εισροών.

Υπερδιπλάσιες ήταν οι επενδύσεις (ευρώ 183,7 εκατ. έναντι 86,6 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2017), κυρίως λόγω των δαπανών για την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαϊδα V». ενώ το χρέος διαμορφώθηκε σε 3,716 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 447,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31.3.2017 και κατά 240,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31.12.2017.

Σε σχέση με την έξοδο στις αγορές, τονίζεται ότι “η ΔΕΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και έχει αναθέσει σε συμβούλους να διερευνήσουν τις εναλλακτικές αυτές, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Ομολογιών, με το ποσό να αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 300 εκατ. ευρώ και 400 εκατ. ευρώ και τη διάρκεια στα 5 έτη, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς”.

Στις δηλώσεις του ο κ. Παναγιωτάκης υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας οφείλεται μεταξύ άλλων στη μείωση του σχηματισμού προβλέψεων, αποτέλεσμα των εντεινόμενων δράσεων για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας, καθώς και στη μείωση της επιβάρυνσης λόγω ΕΛΑΠΕ (λογαριασμός ανανεώσιμων πηγών), η οποία θα έχει συνέχεια στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους δανειστές.

“Στον αντίποδα τονίζεται η αύξηση της δαπάνης για προμήθεια δικαιωμάτων CO2, και μάλιστα με μειωμένη λιγνιτική παραγωγή και οι αυξημένες εξαγωγές τρίτων κατά 36,7% οφειλόμενες σε μεγάλο βαθμό στην φθηνή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των προσφορών στα πλαίσια των ΝΟΜΕ. Κατά το ποσοστό αυτό, η διατεθείσα μέσω των ΝΟΜΕ ενέργεια δεν συνέβαλε στο περαιτέρω άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς, πέραν της αρνητικής επίπτωσης στη ΔΕΗ”, σημειώνει ο επικεφαλής της ΔΕΗ και καταλήγει:

“Το αμέσως επόμενο διάστημα η Εταιρεία καλείται να διαχειριστεί μείζονα θέματα και συγκεκριμένα:

– Έναρξη υλοποίησης του Επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί, στα πλαίσια των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων Διοικητικών Οργάνων.

– Ένταση της αναζήτησης των οφειλών, βελτίωση της εισπραξιμότητας και μελέτη για ενδεχόμενη τιτλοποίηση.

– Ενεργητική διαχείριση των τιμών των πιστοποιητικών CO2 και των τιμών του φυσικού αερίου.

– Συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας της αποεπένδυσης με το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

– Έξοδο στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου για την οποία ήδη γίνεται σχετική εξέταση και προεργασία.

Σε ό,τι αφορά στο περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς σημειώνεται, μετά και την έξοδο από το καθεστώς των μνημονίων, ότι επιβάλλεται να επανεξεταστούν από όλους τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντικές παράμετροι όπως η συμμετοχή στην ανταγωνιστική αγορά των περισσότερων, κατά το δυνατόν, κατηγοριών καταναλωτών”.