Με 600.000 ευρώ και μελέτες… από την αρχή, ξεκινούν τα έργα ανάδειξης της Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού

Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και μορφολογικής ανάδειξης του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς της Ιερισσού ,για την τουριστική αξιοποίησή του ως σημείου επαφής με την πολιτιστική κληρονομιά του Αγίου Όρους και της περιοχής, ξεκινούν άμεσα, καθώς ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, υπέγραψε τη σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού 600.104,00 € με την ανάδοχο εταιρεία.

Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 1.106.487,97€, είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», ήδη από την προηγούμενη δημοτική θητεία, πλην όμως η άρνηση της διαχειριστικής αρχής να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο με την πρόταση που είχε υποβληθεί αρχικά και η οποία περιλάμβανε την προσθήκη ορόφου στο κτίριο ,η οποία δεν ήταν επιλέξιμη από το πρόγραμμα, οδήγησε στην ανάγκη σύνταξης και έγκρισης νέων μελετών (ενεργειακής αναβάθμισης, στατικής, αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής) και νέων τευχών δημοπράτησης.

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου σε κατηγορία Β και η εξοικονόμηση ποσοστού πρωτογενούς ενέργειας με επεμβάσεις τόσο στο κέλυφός του όσο και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Ενδεικτικά οι επεμβάσεις που προβλέπονται από τις μελέτες είναι οι εξής:

•  Αντικατάσταση κουφωμάτων με πιστοποιημένα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες με ενεργειακή επίστρωση.

• Τοποθέτηση νέας εξωτερικής θερμομόνωσης.

• Κατασκευή κεκλιμένης και θερμομονωμένης στέγης.

•  Παρεμβάσεις για αναβάθμιση στο σύστημα θέρμανσης-ψύξης του κτιρίου.

• Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα LED χαμηλής κατανάλωσης.

• Νέες εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και ειδών υγιεινής.

• Εγκατάσταση τηλεφωνικού δικτύου.

•  Εγκατάσταση συστήματος δροσισμού στοάς.

Με την ολοκλήρωση του έργου οι στόχοι που θα επιτευχθούν είναι:

• Εξοικονόμηση ενέργειας.

• Δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης κατά τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο.

• Μείωση της συνολικής δαπάνης θέρμανσης του κτιρίου.

• Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

• Ευαισθητοποίηση και διαπαιδαγώγηση των επισκεπτών σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

 «Η Δημοτική Αγορά της Ιερισσού είναι χαρακτηριστική περίπτωση έργου, που καθυστέρησε, επειδή χρειάστηκε να παρέμβουμε και να διορθώσουμε λάθη της αρχικώς υποβληθείσας πρότασης αλλά και να συντάξουμε εκείνες τις  μελέτες που θα καθιστούσαν δυνατή την έγκριση της έναρξης κατασκευής του έργου» επισημαίνει ο Δήμαρχος κ. Στέλιος Βαλιάνος. «Τρέξαμε, εργαστήκαμε μεθοδικά και αποτελεσματικά για να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο και να μπορούμε έτσι σήμερα, να ετοιμαζόμαστε για την αξιοποίηση ενός ακόμη δημοτικού ακινήτου, που εντάσσεται στον τουριστικό μας σχεδιασμό, αλλά και στην προσπάθεια μας να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στο δημότη, βελτιώνοντας αισθητά ένα ιστορικό κτίριο,στο οποίο χτυπάει εν πολλοίς η καρδιά του εμπορικού κόσμου της Ιερισσού».