Ο Δήμος Πολυγύρου στους 1000 της Ευρώπης που συμμετέχουν στο δίκτυο BELC

Ο Δήμος Πολυγύρου καινοτομεί με την ένταξή του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Οικοδομώντας την Ευρώπη, μαζί με τους αιρετούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», «BuildingEuropewithLocalCouncilors» (BELC).

Το Δίκτυο που ιδρύθηκε το 2022  αποτελείται από αιρετούς εκπροσώπους από όλη την Ευρώπη κι έχει ως στόχο να προωθήσει τη στενή συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των μελών του. Ο Δήμος Πολυγύρου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου, Γιώργου Εμμανουήλ, είναι ένας από τους 27 δήμους της Ελλάδας και τους περίπου 1000 δήμους όλης της Ευρώπης που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο Δίκτυο.

Μέσα από τη συμμετοχή του στο δίκτυο BELC, ο Δήμος Πολυγύρου μπορεί να έχει προνομιακή πρόσβαση σε επίσημες πηγές επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε εξ’ αποστάσεως είτε δια ζώσης.

“Η ένταξη του Δήμου Πολυγύρου στο συγκεκριμένο Δίκτυο είναι η πρώτη από μια σειρά δράσεων που ήδη έχουμε δρομολογήσει ως  νέα δημοτική αρχή, ώστε να τον μετεξελίξουμε σε έναν σύγχρονο, ευρωπαϊκό και καινοτόμο Δήμο. Σταθερή μου θέση εξάλλου είναι ότι οι Δήμοι μπορούν και πρέπει να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε οι πρώτοι που γνωρίζουμε και αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα και τις ανάγκες των πολιτών”, επισημαίνει ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ.

Το δίκτυο BELC παρέχει τη δυνατότητα στοχευμένης κι εξειδικευμένης πληροφόρησης σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη του Δήμου Πολυγύρου, όπως η χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων κι έργων που στοχεύουν στην αειφορία, την ενεργειακή και κλιματική ουδετερότητα, την κυκλική οικονομία, την τουριστική και αγροτική ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία έξυπνων πόλεων.