Πώς το 63ο ΦΚΘ θα είναι πιο «πράσινο»

Το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 3-13/11/2022εντάσσει το φλέγον ζήτημα της βιωσιμότητας στην ατζέντα του, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία της περιβαλλοντικής δράσης Evia Film Project που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στη Βόρειο Εύβοια. Έτσι, λοιπόν, θα εγκαινιάσει μια σειρά από μέτρα, δράσεις, ενέργειες και πρωτοβουλίες, με στόχο να ελαττώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, αλλά και να λειτουργήσει ως πηγή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το κοινό και τους καλεσμένους που θα παρευρεθούν στη φετινή διοργάνωση.

Ξεκινώντας από μικρά βήματα, υλοποιήσιμα χωρίς χρονοτριβή από τους εργαζόμενους και το προσωπικό του Φεστιβάλ, το βλέμμα είναι στραμμένο σε μια μακροπρόθεσμη ολιστική προσέγγιση, η οποία θα υλοποιηθεί σταδιακά και μεθοδικά, σε βάθος χρόνου. Η προσπάθεια του 63ου ΦΚΘ έρχεται ως συνέχεια και επιστέγασμα του Evia Film Project, που διεξήχθη στη βόρεια Εύβοια τον περασμένο Ιούνιο και έθεσε τις βάσεις για τις μελλοντικά βήματα του Φεστιβάλ στον δρόμο της βιωσιμότητας.

Πιο αναλυτικά, το 63ο ΦΚΘ θα κινηθεί στους παρακάτω άξονες που προωθούν τη βιωσιμότητα, την ενημέρωση και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος:

● Υπολογισμός της κατανάλωσης ενέργειας, προώθηση ενεργειών εξοικονόμησης, ενθάρρυνση τοποθέτησης LED φωτισμού.

● Διαχείριση αποβλήτων, τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε ορατά σημεία, σε όλους τους χώρους του Φεστιβάλ, κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης, βιώσιμη παροχή νερού στα κεντρικά σημεία του Φεστιβάλ, μείωση της ποσότητας των τυπωμένων υλικών.

● Κυκλική προσέγγιση στο πεδίο του catering, συνεργασία με εστιατόρια που ασπάζονται τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις του Φεστιβάλ, χρησιμοποίηση βιοδιασπώμενων και επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων και μπουκαλιών.

● Καταγραφή των μετακινήσεων, υπολογισμός του αποτυπώματος άνθρακα, δημιουργία ενός βιώσιμου χάρτη της Θεσσαλονίκης για τους καλεσμένους του Φεστιβάλ.

● Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ολόκληρο το φάσμα δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και συζητήσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του 63ου ΦΚΘ.

Παράλληλα, το Φεστιβάλ αξιοποιεί και επεξεργάζεται την εμπειρία, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αποκόμισε από το Evia Film Project, έχοντας ως στόχο να μεγιστοποιήσει την εξοικονόμηση ενέργειας και να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Evia Film Project:

● Αποφεύχθηκε η χρήση 2,6 χιλιάδων πλαστικών μπουκαλιών νερού, η οποία ισοδυναμεί με 150,8 kg CO2 που δεν εκλύθηκαν στην ατμόσφαιρα.

● Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

● Οι μετακινήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο με λεωφορεία, περιορίζοντας σημαντικά τη χρήση ιδιωτικών μέσω, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

● Η συνολική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διοργάνωσης εκτιμήθηκε στο ποσοστό του 7,6%, ως αποτέλεσμα των παραπάνω δράσεων.

● Αναδείχθηκαν οι δυσκολίες, τα κενά και τα προβλήματα στην αναλυτική και εμπεριστατωμένη καταγραφή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τα συμπεράσματα θα αποτελέσουν χρήσιμη βάση για τη συνεχή βελτίωση της προσπάθειας στον συγκεκριμένο τομέα, στις προσεχείς διοργανώσεις.

Το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μας καλωσορίζει στις προβολές του, με την ευχή και ελπίδα η κινηματογραφική απόλαυση να συνδεθεί σύντομα με την υιοθέτηση μιας βιώσιμης στρατηγικής από όλους τους φορείς και εμπλεκόμενους στη βιομηχανία του κινηματογράφου.