Συνεργασία Δήμου Ν.Προποντίδας με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα για θέματα μελισσοκομίας

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης και το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Νέας Προποντίδας σε συνεργασία με το Τμήμα Μελισσοκομίας του ΕΛΓΟ Δήμητρα, προχώρησαν σε ενέργειες ανάπτυξης συνεργασιών με χώρες- εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σε θέματα μελισσοκομίας και ιδιαίτερα της αστικής μελισσοκομίας (Urban beekeeping).

“Από τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα αναμένεται η δημιουργία δεσμών και συνεργασιών που θα ωφελήσουν την περιοχή μας και ιδιαίτερα όλους όσους εμπλέκονται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την μελισσοκομία και τις συναφείς με αυτήν δραστηριότητες, αλλά κυρίως για την κατανόηση και διάδοση στους κατοίκους της περιοχής και των επισκεπτών της, της σημασίας των επικονιαστών για το βιώσιμο μέλλον των πόλεων” σχολίασε ο δήμαρχος, Μανώλης Καρράς.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Νέας Προποντίδας στις 25 και 26 Ιουνίου 2018 η πρώτη συνάντηση των υπεύθυνων του Προγράμματος με την ομάδα έργου του Δήμου, εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών όπως μελισσοκόμοι, εκπρόσωποι εκπαίδευσης, εκπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων.