Συντήρηση Ασφαλτοστρωμένων Δρόμων Δήμου Νέας Προποντίδας

Συντήρηση των ασφαλτοστρωμένων δρόμων του δήμου μας πραγματοποιείται όλο αυτό το διάστημα από προσωπικό του Δήμου σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες. Οι εργασίες αποκατάστασης των κατεστραμμένων τμημάτων των δημοτικών οδών περιλαμβάνουν την αφαίρεση των φθαρμένων τμημάτων της ασφάλτου, την εκσκαφή και αφαίρεση της υπόβασης, την επαναπλήρωση των χανδάκων με το κατάλληλο διαβαθμισμένων υλικών και τέλος την κατασκευή της νέας ασφαλτόστρωσης.

Θα ακολουθήσει η ίδια διαδικασία για υπολειπόμενα τμήματα σε δρόμους αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, ούτως ώστε τα οδικά αυτά τμήματα να διανύονται με ασφάλεια από τους δημότες μας.