Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του 4ου Νηπιαγωγείου Ν.Καλλικράτειας

Στις 18 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι χωματουργικές εργασίες κατασκευής του 4ου Νηπιαγωγείου Ν.Καλλικράτειας. Το 4ο  διθέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ν.Καλλικράτειας δυναμικότητας πενήντα (50) μαθητών περιλαμβάνει δύο αίθουσες εργασίας, αίθουσα ανάπαυσης, τραπεζαρία – κουζίνα, γραφείο νηπιαγωγών και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Ο Δήμος μας υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης της εν λόγω πράξης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με πλήρη φάκελο μελετών, αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων κ.ά. στις 05-08-2016. Με την υπ’αριθμ.πρωτ. 6729/04-10-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας  έχουμε ένταξη του έργου κατασκευής του 4ου Νηπιαγωγείου Ν.Καλλικράτειας στο Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης  1.168.481,60€.

Στις 28-08-2017 υπεγράφη η σύμβαση εκτέλεσης με οριστικό ανάδοχο την εργολήπτρια εταιρεία με την επωνυμία: “ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε.” και με συμβατικό προϋπολογισμό 407.887,14 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

“Με την κατασκευή του 4ου Νηπιαγωγείου Ν.Καλλικράτειας καθώς και με τις υπόλοιπες μελέτες οι οποίες αφορούν τις σχολικές εγκαταστάσεις και υποδομές που έχουμε στο Δήμο μας και οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο σχολικών μονάδων τα οποία θα ανταποκρίνονται  στις σύγχρονες διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες και θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του Δήμου μας”, δήλωσε ο Δήμαρχος Ν.Προποντίδας κ. Εμμανουήλ Καρράς.