Άνδρες – Γυναίκες: Ποιοι βρίσκουν και θυμούνται καλύτερα λέξεις – Έρευνα απαντά

Οι γυναίκες βρίσκουν και θυμούνται λέξεις καλύτερα από τους άνδρες αποκαλύπτει νέα μελέτη – Ωστόσο η διαφορά υπεροχής της γνωστικής ικανότητας είναι μικρή

Υπερέχουν πραγματικά οι γυναίκες σε διαφορετικές δεξιότητες, όπως η μνήμη και η γνωστική ικανότητα; Αν και η λεγόμενη «μάχη» των φύλων κρατά χρόνια και με τα ερευνητικά ευρήματα να είναι αντιφατικά, υπάρχουν μελέτες που διαπιστώνουν πλεονέκτημα των γυναικών, άλλες των ανδρών, ενώ άλλες δεν διαπιστώνουν κανένα πλεονέκτημα.

Μια νεότερη μελέτη επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι γυναίκες ναι μεν έχουν το προβάδισμα στις λεκτικές ικανότητες και στη μνήμηείναι όμως μικρό, σε σχέση με τους άντρες.

Περισσότερες διανοητικές δεξιότητες δεν παρουσιάζουν καμία ή αμελητέα διαφορά στη μέση απόδοση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ωστόσο, οι γυναίκες υπερέχουν σε ορισμένες εργασίες, ενώ οι άνδρες υπερέχουν σε άλλες κατά μέσο όρο. Μέχρι στιγμής, η έμφαση έχει δοθεί κυρίως στις ικανότητες, στις οποίες οι άνδρες υπερέχουν. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η εστίαση έχει μετατοπιστεί περισσότερο προς τις γυναίκες» επισημαίνει ο Marco Hirnstein, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν της Νορβηγίας και επικεφαλής της μελέτης.

Το ενδιαφέρον των ερευνητών, συνεπώς, στράφηκε στο να διαπιστώσουν πώς βιολογικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες συμβάλλουν στις διαφορές φύλου στις γνωστικές ικανότητες και ποιοι είναι οι υποκείμενοι εγκεφαλικοί μηχανισμοί που επηρεάζουν.

Γι΄αυτό, πραγματοποίησαν μια μετα-ανάλυση, στην οποία ανέλυσαν τα συνδυαστικά δεδομένα όλων των διδακτορικών διατριβών, των μεταπτυχιακών διατριβών και των μελετών που δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά, περιλαμβάνοντας περισσότερες από 500 μετρήσεις με περισσότερους από 350.000 συμμετέχοντες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες είναι πράγματι καλύτερες, ωστόσο το πλεονέκτημά τους θεωρείται μικρό αλλά σταθερό τα τελευταία 50 χρόνια και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου.

Όπως επισημαίνει η ερευνητική ομάδα, τα ευρήματά τους θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα στη σωστή διάγνωση και στην υγειονομική περίθαλψη νευροεκφυλιστικών παθήσεων. Δηλαδή, η γνώση σχετικά με τις διαφορές των φύλων είναι σημαντική, για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών αξιολογήσεων για περιπτώσεις άνοιας.

Για παράδειγμα, η πληροφορία ότι οι γυναίκες είναι γενικά καλύτερες στις γνωστικές εργασίες, είναι κρίσιμη για να μην υποδιαγιγνώσκονται, λόγω των καλύτερων επιδόσεών τους, κατά μέσο όρο, και αντίστοιχα, για να μην υπερδιαγιγνώσκονται οι άντρες, λόγω των χαμηλών επιδόσεων τους στα γνωστικά τεστ.

Παρόλα αυτά, συμπέραναν ότι το γυναικείο πλεονέκτημα εξαρτάται και από το φύλο του επικεφαλής επιστήμονα: Οι γυναίκες επιστήμονες αναφέρουν μεγαλύτερο γυναικείο πλεονέκτημα, ενώ οι άνδρες επιστήμονες αναφέρουν μικρότερο γυναικείο πλεονέκτημα. Επομένως, μάλλον η «μάχη» των φύλων συνεχίζεται…

Πηγή: ygeiamou.gr