Αναστολή πληρωμής δόσεων για ρύθμιση οφειλών α΄ κατοικίας

Το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του μείζονος προβλήματος της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που ταυτόχρονα πλήττονται και από

Περισσότερα

Νέες διευκρινίσεις του Υπουργείου Εργασίας για τους δικαιούχους των 800 ευρώ

Σε παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με δικαίωμα λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που λύθηκαν

Περισσότερα
error: Content is protected !!