Χαλκιδική: Παρέμβαση Επιμελητηρίου για έκτακτη στήριξη καλλιεργητών λεβάντας

Επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Κουφίδης, με αίτημα την ένταξη σε μέτρο ενίσχυσης COVID – 19, για έκτακτη στήριξη, των γεωργών του τομέα της καλλιέργειας της λεβάντας που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID – 19.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή επισημαίνεται ότι πάνω από το 70% (90 τόνοι) της παραχθείσας ποσότητας ελαίου λεβάντας της καλλιεργητικής περιόδου 2019 και όλη η ποσότητα της περιόδου 2020 (130 τόνοι) παραμένει απούλητη στις αποθήκες εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης που έχει επηρεάσει το διεθνές εμπόριο. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί πτώση της τιμής του ελαίου κατά 50% ( από 90 – 110 ευρώ / λίτρο το 2019, σε 35 – 50 ευρώ / λίτρο το 2020) , κάτι που αναμένεται να κλιμακωθεί εξαιτίας της υποβάθμισης του προϊόντος που παραμένει στις αποθήκες.

“Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να ενισχυθούν οι παραγωγοί της λεβάντας της χώρας μας, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκατάλειψης μιας τόσο δυναμικής και πολλά υποσχόμενης καλλιέργειας”, επισημαίνει ο κ. Κουφίδης.

Αίτημα των παραγωγών είναι η ένταξη σε μέτρο για έκτακτη οικονομική στήριξη « Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς , των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID – 19».

Αναλυτικά η επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σας αποστέλλουμε αυτή την επιστολή , για να θέσουμε υπόψη σας ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά το σύνολο της κοινότητας των αγροτών και πιο συγκεκριμένα των ανθρώπων που ασχολούνται με την καλλιέργεια και την παραγωγή αιθέριου ελαίου λεβάντας.

Η έξαρση της πανδημίας COVID – 19 προκάλεσε κλυδωνισμό τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομία και πλήττει ιδιαίτερα τον τομέα αγροτικών επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό επηρεάζει ήδη σοβαρά την οικονομική κατάσταση πολλών υγιών επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ενώ θα έχει και πιο μακροχρόνιες επιπτώσεις θέτοντας σε κίνδυνο της επιβίωσή τους. Για το λόγο αυτό απαιτείται μια καλά στοχευμένη κρατική στήριξη προκειμένου να διατηρηθεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας των αγροτών και ύστερα από μετά COVID – 19 εποχή.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στην καλλιέργεια της λεβάντας σε όλο τον κόσμο εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης στο αιθέριο έλαιό της. Η αξία για τα έλαια της λεβάντας παγκοσμίως , σύμφωνα με επίσημα στοιχεία και αξιόπιστες πηγές, ανήλθε σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2017 σε περίπου 33,76 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το 2014 που ανήλθε σε 26,24 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Ευρώπη θεωρείται η μεγαλύτερη αγορά αιθέριου ελαίου λεβάντας μετά τις Η.Π.Α. και την Κίνα.

Αν και η λεβάντα καλλιεργείται σε πολλές χώρες , οι κυρίαρχες στην παραγωγή και εξαγωγή αιθέριου ελαίου λεβάντας είναι η Βουλγαρία και Γαλλία που μαζί κατέχουν τα 2/3 της παγκόσμιας παραγωγής. Η Βουλγαρία το 2017 καλλιέργησε 45.000 στρέμματα και παρήγαγε 200 τόνους αιθέριου ελαίου λεβάντας , ενώ η Γαλλία 25.000 στρέμματα και 109 τόνους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία .

Η Ελλάδα έχει εισέλθει πρόσφατα σε αυτή την αγορά και διεκδικεί μεγάλο μερίδιο καθώς , σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, από το 2018 μέχρι σήμερα έχει διπλασιάσει την καλλιέργεια της λεβάντας , από 15.630 στρέμματα το 2018 σε 32.410 στρέμματα το 2020. Προβλέπεται επίσης ότι τα έσοδα από την παραγωγή αιθέριων ελαίων στην Ελλάδα θα ανέρχονται σε περίπου 25,1 εκατομμύρια δολάρια έως το 2023, σύμφωνα με διεθνές πηγές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στην παραγωγή καθώς παράγει αιθέριο έλαιο ανώτερης ποιότητας, αποδεδειγμένα βάσει χημικών αναλύσεων. Σε αυτό έχουν συνεισφέρει σημαντικά οι εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής μας.

Ωστόσο η δύσκολη συγκυρία που προέκυψε από την έξαρση της πανδημίας COVID – 19 , έχει δημιουργήσει υψηλή αβεβαιότητα για το μέλλον της επιχειρηματικής δράσης των παραγωγών λεβάντας στην Ελλάδα. Πάνω από το 70% (90 τόνοι) της παραχθείσας ποσότητας ελαίου λεβάντας της καλλιεργητικής περιόδου 2019 και όλη η ποσότητα της περιόδου 2020 (130 τόνοι) παραμένει απούλητη στις αποθήκες εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης που έχει επηρεάσει το διεθνές εμπόριο. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί πτώση της τιμής του ελαίου κατά 50% ( από 90 – 110 ευρώ / λίτρο το 2019, σε 35 – 50 ευρώ / λίτρο το 2020) , κάτι που αναμένεται να κλιμακωθεί εξαιτίας της υποβάθμισης του προϊόντος που παραμένει στις αποθήκες.

Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι η καλλιέργεια λεβάντας και η παραγωγή αιθέριου ελαίου βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στην Ελλάδα. Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να ενισχυθούν οι παραγωγοί της λεβάντας της χώρας μας, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκατάλειψης μιας τόσο δυναμικής και πολλά υποσχόμενης καλλιέργειας . Οι παραγωγοί λεβάντας στην Ελλάδα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα ετήσια έξοδα συντήρησης της πολυετούς καλλιέργειας λεβάντας, που υπολογίζεται σύμφωνα με μελέτες και εκτιμήσεις τους στα 306 ευρώ / στρέμμα, ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να σταθεί κοντά στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία με στόχο την υψηλή , τη διατηρήσιμη, την υγιή , την έξυπνη και την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Αίτημά τους είναι η ένταξη σε μέτρο για έκτακτη οικονομική στήριξη « Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς , των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID – 19». Υπολογίζεται ότι το ελάχιστο ποσό επιδότησης που απαιτείται για να εξισορροπηθεί η απώλεια του εισοδήματος των εν λόγω παραγωγών είναι 300 ευρώ το στρέμμα. Έχουμε πεποίθηση ότι οι θέσεις μας θα βρούν την δέουσα ανταπόκριση για την στήριξη μιας δυναμικής καλλιέργειας που προσπαθεί να δώσει ώθηση στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας και να δράσετε δυναμικά για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος.