Αγγελία για θέση πρακτικής άσκησης στη ΔΟΥ Πολυγύρου

Μέχρι πότε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις

Θέση πρακτικής άσκησης «άνοιξε» στη ΔΟΥ Πολυγύρου.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο Προϊσταμένης της δ/νσης: Από την ΔΟΥ Πολυγύρου ζητείται άτομο για την κάλυψη μιας (1) θέσης σπουδαστή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τ.Ε.Ι. και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης διάρκειας ενός εξαμήνου (από 01-07-2023 έως 31/12/2023).

Οι ειδικότητες των σπουδαστών θα πρέπει να είναι συναφής με τα αντικείμενα εργασίας της Δ.Ο.Υ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 15/06/2023 στο γραφείο της κας. ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2371352113