Δημοπρατείται η ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου- Λυκείου Πολυγύρου

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου δημοπρατείται άμεσα με πόρους του ΕΣΠΑ, η ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου- Λυκείου Πολυγύρου, με την οποία προβλέπεται να έχουμε ποιοτική βελτίωση των συνθηκών του σχολείου, της διαβίωσης των μαθητών και του όλου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Συνολικός προϋπολογισμός του έργου 1.103.599 ευρώ. Θα ακολουθήσουν οι δημοπρατήσεις των ενεργειακών αναβαθμίσεων για το

📌 ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

📌 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 750.000 ευρώ.

📌 και του ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ Κέντρου Καλυβών 550.000 ευρώ.

Παράλληλα, μετά την εγκατάσταση της νέας δεξαμενής ύδρευσης στον ΤΑΞΙΑΡΧΗ 500 κυβικών, υπογράψαμε τη νέα σύμβαση, με την οποία διασφαλίζονται οι υποδομές ποσότητας πόσιμου νερού στα υφιστάμενα υδρευτικά δίκτυα του Δήμου μας συνολικού προϋπολογισμού 514.930 ευρώ.

Ειδικότερα:

📌  προβλέπεται η ανόρυξη νέας γεώτρησης στον Ταξιάρχη με συνοδό αγωγό κι ολοκληρωτική αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού στην ήδη υπάρχουσα γεώτρηση.

📌 η ανόρυξη νέας γεώτρησης με συνοδό αγωγό στην Τοπική Κοινότητα Σανών και

📌 η κατασκευή και λειτουργία δυο νέων δεξαμενών ύδρευσης 300 κυβικών η κάθε μία στις Τοπικές Κοινότητες Γεροπλατάνου και Κρήμνης.

Παρά τα προβλήματα που μας δημιούργησε η πανδημία, προσπαθούμε καθημερινά φύσει και θέσει για το καλύτερο. Μοναδικός στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών.