Δήμος Ν. Προποντίδας: Διάθεση τροφίμων στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικά ομάδων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Προποντίδας ενημερώνει τους δημότες ότι στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικά ομάδων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα διατεθούν βασικά επισιτιστικά αγαθά.

Τα κριτήρια μοριοδότησης αφορούν στο εισόδημα, στον αριθμό ανήλικων τέκνων ή και άλλων μελών της οικογένειας, στην ανεργία, στην ύπαρξη ατόμου με Ειδικές Ανάγκες ή Αναπηρίας στην οικογένεια, στη μονογονεϊκότητα, στην πολυτεκνία, στην τριτεκνία. Πρόσθετα μόρια λαμβάνουν οι εργοδότες των οποίων η επιχείρηση τέθηκε σε αναστολή αλλά και οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή και κατά συνέπεια έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού COVID-19.

Οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις μαζί με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1 και εκκαθαριστικό). Σε περίπτωση ανεργίας να προσκομίζεται βεβαίωση του ΟΑΕΔ, καθώς και σε περίπτωση αναπηρίας η αντίστοιχη γνωμάτευση των ΚΕΠΑ. Στην περίπτωση εργοδοτών η εργαζομένων σε αναστολή απαιτείται βεβαίωση ΕΡΓΑΝΗ.

Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών και διερεύνησης από Κοινωνική Λειτουργό της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ν. Προποντίδας καταρτίζεται μητρώο. Στο μητρώο αποτυπώνεται η σειρά κατάταξης των δικαιούχων με βάση τον αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν και της κοινωνικής έρευνας που θα διεξάγεται. Θα τίθεται σειρά προτεραιότητας.

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 9/11/2020 έως Παρασκευή 20/11/2020

Οι αιτήσεις κατατίθενται μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού:

Νέα Μουδανιά: Κοινωνική Υπηρεσία

Τηλ: 2373350280 Ζαφειράκη Χριστίνα

2373026966 Χρυσάκη Γεωργία

Νέα Καλλικράτεια: Δημαρχείο 1ος όροφος

Τηλ: 2399350099 Κελεσή Φανή

Νέα Τρίγλια : Κτίριο ΚΑΠΗ

Τηλ: 2373052181 Πεταλά Αθανασία

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται στο [email protected]

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τις σχετικές αιτήσεις:

Για Ν. Καλλικράτεια:

https://bit.ly/3k2IQ1L

Για Ν. Μουδανιά:

https://bit.ly/34XH1Pq

Για Ν. Τρίγλια:

https://bit.ly/3602eY4