Δήμος Πολυγύρου : Συνεδρίαση Δημ.Συμβουλίου & Οικονομικής Επιτροπής 7/9/23

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 07-09-2023

Έκτακτη συνεδρίαση (λόγω αναστολής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου εν όψει δημοτικών εκλογών) του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 7η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)

2. Αποδοχή ποσού 79.800,00 € και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Β’ Κατανομή έτους 2023& έκτακτη επιχορήγηση Β/βαθμιας εκπαίδευσης (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)

3. Έναρξη διαδικασιών για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)

4. Αναπροσαρμογή υλικών της υπ’ αριθμ. 19460/27-12-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV011918029) για την Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, διπλογραφικών εντύπων και λοιπών πολλαπλών εκτυπώσεων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (μελάνια, τόνερ)- Τμήμα 2- Μελάνια Τόνερ”. (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)

5. Παράταση εργασιών του έργου: «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ)

6. Παράταση εργασιών του έργου: «Παράταση εργασιών του ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» (Εισηγ.: ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ)

7. Παράταση εργασιών του έργου: «Βελτίωση κι αποκατάσταση οδοστρωμάτων» (Εισηγ.: ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ)

8. Παράταση εργασιών του έργου: Μετατόπιση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης στη ΔΚ Γαλάτιστα, λόγω έργω βελτίωσης της ΕΟ16-(τμήμα Θέρμη-Γαλάτιστα)» (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)

9. Παράταση μίσθωσης (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)

10. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

11. Οργάνωση εκδηλώσεων για την Γιορτή Κτηνοτροφίας (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 07-09-2023

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (εν όψει συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο Πολυγύρου, με το παρακάτω θέμα:

1. Εισηγητική έκθεση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023