Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερακινής

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, στις 18:00, θα λάβει χώρα ενημέρωση σε θέματα πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών, στο ενοριακό και πολιτιστικό κέντρο Γερακινής.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από τον Βασίλη Κουγιώνη, Αξιωματικό της 2ης ΕΜΑΚ, Δασολόγο MSc και διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γερακινής.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης θα γίνει αναφορά στη συμπεριφορά της φωτιάς, τις κατηγορίες πυρκαγιών και τους ενδεδειγμένους κατά περίπτωση τρόπους κατάσβεσης, τα μέτρα πρόληψης και τα μέσα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί επίδειξη ορθής χρήσης πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως.