Εκλογή του νέου προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Κεντρικής Μακεδονίας και των μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης

Δύο συνεδριάσεις για την εκλογή του νέου προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, αλλά και για την εκλογή των μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024 και την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024.

Και οι δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κτίριο Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη δυτική Θεσσαλονίκη, στη νέα αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (διατηρητέο στον αύλειο χώρο, επί της 26ης Οκτωβρίου 64).

Την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024, στις 10.00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για την εκλογή του νέου προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και για την εκλογή των μελών της νέας Περιφερειακής Επιτροπής Κεντρικής Μακεδονίας.

Την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024, στις 12.00’ το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση των εκλεγμένων Περιφερειακών Συμβούλων στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης για την εκλογή των νέων μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης.