Ελεγχοι στα θαλάσσια νερα της Κασσάνδρας

Μετά από επισημάνσεις δημοτών για πιθανά θέματα στην θαλάσσια περιοχή της Φούρκας και του Ποσειδίου προχωρήσαμε σε δειγματαλογικό έλεγχο αφού μέσα από  τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΠΑΜΑΧ για την ασφάλεια των δημοτών και των τουριστών.

Την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου παραλάβαμε τα αποτελέσματα τα οποία δείχνουν ότι δεν υπάρχει μόλυνση και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Οι θάλασσες της Κασσάνδρας μας είναι πεντακάθαρες και έτοιμες να δεχθούν δημότες και επισκέπτες.

Αναστασία Χαλκιά

Δήμαρχος Κασσάνδρας