Έναρξη δύο νέων τμημάτων εκπαίδευσης από το ΚΔΒΜ του Δήμου Ν. Προποντίδας

    Δύο νέα τμήματα εκπαίδευσης ξεκίνησαν από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Νέας Προποντίδας. Ειδικότερα, τα τμήματα εκπαίδευσης αφορούν την εκπαιδευτική ενότητα «Αγγλικά στον τουρισμό και πραγματοποιούνται στα Νέα Μουδανιά.

    Οι αιτήσεις σε όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες συνεχίζονται. Τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτου, μόρφωσης, επαγγελματικής κατάστασης κι εθνικότητας.   

   Σύντομα πρόκειται να ανακοινωθούν νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης που θα αφορούν τις νέες τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα.

   Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας-Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης