Ενίσχυση του ΕΚΑΒ στη Χαλκιδική με μηχανές

Λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών ξεκίνησαν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για εθελοντική μετακίνηση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων- Διασωστών από την  Κεντρική Υπηρεσία και τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να καλυφθούν o Τομέας Χαλκιδικής του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με μηχανές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δηλώσουν με αίτησή τους στη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ και στα Γραφεία Διευθυντών Παραρτημάτων έως τις 15/07/2019.

Οι Διευθυντές να αποστείλουν όλες τις αιτήσεις στο Γραφείο Προέδρου ανεξαρτήτως σύμφωνης γνώμης ή μη (αναφέροντας ωστόσο τις απόψεις τους). Στην αίτηση θα αναγράφεται τηλέφωνο επικοινωνίας, το Παράρτημα και ο Τομέας στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, ο επιθυμητός προορισμός και το χρονικό διάστημα. Η υπηρεσία θα καταβάλλει προσπάθεια για τη διαμονή και την διατροφή των συμμετεχόντων.

Η κάλυψη θα πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα από υπαλλήλους του ΕΚΑΒ οι οποίοι θα διαθέτουν κατάλυμα στην περιοχή.