Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δημοτικού Σχολείου και του Συνεταιρισμού Βιοκαλλιεργητών

Το Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου και o Συνεταιρισμός Βιοκαλλιεργητών Ολύνθου «biolivia» υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση δράσεων σε θέματα βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και γενικά την προώθηση και την καλλιέργεια θετικών προτύπων στην βιολογική καλλιέργειας της ελιάς με βιωματικό τρόπο μέσω της καλλιέργειας των ελαιόδεντρων του Σχολείου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αύλειο χώρο του Σχολείου, όπου υπάρχουν τα ελαιόδεντρα στην οποία πήραν μέρος οι μαθητές της Δ’, Ε’, και Στ’ τάξης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας, εκπρόσωποι του συνεταιρισμού και ο γεωπόνος ειδικός στην βιολογική καλλιέργεια της ελιάς κος Ιωσήφ  Ιωσηφίδης .

Στην αρχή ο διευθυντής του σχολείου μίλησε γενικά για την καλλιέργεια της ελιάς, ενός δέντρου που γνωρίζουν οι μαθητές διότι σχεδόν όλοι οι γονείς τους  διαθέτουν ελαιώνες.

Ο Πρόεδρος υποσχέθηκε στους μαθητές κάθε δυνατή υποστήριξη στην προσπάθεια που ξεκινάμε.

Τον λόγο πήραν ο κ. Ευαγγελινός Δημήτρης που μίλησε για την βιολογική γεωργία και τα βήματα που χρειάζονται να γίνουν στα δικά μας δέντρα για να καρποφορήσουν.

Ο γεωπόνος με διασκεδαστικό τρόπο που απορρόφησε τα παιδιά εξήγησε τους λόγους υπεροχής της βιολογικής γεωργίας για τα δέντρα και δεσμεύτηκε να παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη του ελαιώνα μας.

Η υπαίθρια τάξη που στήθηκε για τους λόγους του προγράμματος ενθουσίασε τους μαθητές που συμμετείχαν ενεργά σε όλη την διάρκεια αυτού.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

Να γνωρίσουν οι μαθητές τα στάδια παραγωγής της ελιάς και του λαδιού (καλλιέργεια, συγκομιδή, ελαιοποίηση).

Να γνωρίσουν τη βιολογική καλλιέργεια της ελιάς και τη χρήση βιολογικών φυτοφαρμάκων.

Να γνωρίσουν τη διατροφική αξία των βιολογικών προϊόντων .

Να καλλιεργήσουν τις ελιές του αύλειου χώρου του Σχολείου.

Κατά την διάρκεια της συνεργασίας προβλέπονται:

-Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων απευθυνόμενων σε  εκπαιδευτικούς, μαθητές και  γονείς για θέματα βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς για την απόκτηση γνώσεων στο τομέα αυτό.

-Πρότυπη καλλιέργεια των ελαιόδεντρων του αύλειου χώρου του Σχολείου.

-Δημιουργία ολιγοσέλιδου ηλεκτρονικού υλικού με χρήσιμες συμβουλές για την βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς. Το περιεχόμενο του  φυλλαδίου θα επιμεληθούν ειδικοί επιστήμονες με γνώση της βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς. Το Δημοτικό Σχολείο θα αναλάβει την ανάρτηση του υλικού στο διαδίκτυο  και  την  προώθησή του.

-Δημοσιοποίηση με την συνεργασία των δύο φορέων των δράσεων στην γιορτή της Ελιάς και σε ημερίδες όπου χρειαστεί.

Υλοποίηση  επιμορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων με στόχο την δια βίου εκπαίδευση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων  σε θέματα βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς με απώτερο στόχο την διεύρυνση του προγράμματος αυτού και σε άλλα σχολεία.

Σύσταση κοινής από τους δύο φορείς επιτροπής που θα ασχολείται με θέματα βιολογικής καλλιέργειας για τους μαθητές των σχολείων και εξειδίκευσης των προβλεπομένων από το παρόν δράσεων.

Ευχαριστούμε τον Συνεταιρισμό Βιοκαλλιεργητών ελιάς «Biolivia», τον Πρόεδρο της Κοινότητας, τον κ. Ευαγγελινό Δημήτρη και τον κ. Ιωσήφ Ιωσηφίδη για τη παρουσία τους και ευχόμαστε καλή συνεργασία που πιστεύουμε ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα !