Νέα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου & της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου λόγω του κατεπείγοντος (αποστολή εγγράφων μέχρι τις 21-8-2020), θα γίνει την Πέμπτη 20.08.2020 και ώρα 13:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και τη παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), με τα παρακάτω θέματα:

1. Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγή – Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 16 MW στη θέση «Τρουλάκι – Ζωγραφίτικο» Δ.Ε. Ορμύλιας – εξ αναβολής (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)

2. Αντικατάσταση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω του κατεπείγοντος (προθεσμία υποβολής εγγραφών στο Υπουργείο μέχρι 21/8/2020) θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20.08.2020 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο Πολυγύρου, με θέματα:

1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2021

2. Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020

3. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.

4. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. Δήμου Πολυγύρου