Ο Απ. Πάνας στο Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤ για την πορεία των αρδευτικών έργων της Χαλκιδικής

Συνάντηση εργασίας με το Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Παπαγιαννίδη, πραγματοποίησε ο Υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης του Κινήματος Αλλαγής, Απόστολος Πάνας, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των αρδευτικών έργων στη Χαλκιδική.

Ο κ. Πάνας ζήτησε από τον Γ. Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ-αρμόδιο για τη διαχείριση των έργων που αφορούν το Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων-να ενημερωθεί για την εξέλιξη του έργου κατασκευής του Φράγματος της Ν. Τρίγλιας, καθώς σύμφωνα με τη δέσμευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λιβανού προς το Βουλευτή, επρόκειτο να ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι, αφού ολοκληρωθεί ο υπό εξέλιξη διαγωνισμός ανάδοχου του εκτιμητή για τις αποζημιώσεις.

Ο Βουλευτής ενημερώθηκε, ότι έχει εκδοθεί απόφαση κήρυξης απαλλοτρίωσης σε ΦΕΚ και έχει ζητηθεί άδεια πραγματοποίησης εργασιών για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για την εν λόγω απαλλοτρίωση και εκτιμά ότι θα δημοπρατηθεί το έργο μέσα στον Οκτώβρη.

Παράλληλα, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει ο Βουλευτής για την προώθηση αρδευτικών υποδομών της Χαλκιδικής, στην τεχνική σύσκεψη που ακολούθησε, αιτήθηκε την ένταξη νέων αρδευτικών έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Τέλος ο κ. Πάνας με τον κ. Παπαγιαννίδη συμφωνήσαν από κοινού, για τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για τη Χαλκιδική που θα περιλαμβάνει, συγκεκριμένα έργα και κυρίως νέα δημόσια έργα αγροτικής οδοποιίας με επαρκή τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης μεσαία έως 2,2 εκατ. € εγγειοβελτιωτικά έργα, που αφορούν αγωγούς μεταφοράς, δευτερεύον και τριτεύον αρδευτικό δίκτυο, ομβροδεξαμενές και συνοδά καινοτόμα έργα του ΠΑΑ 2023 -2027.