Ορμύλια εγκατάλειψη ογκωδών απορριμμάτων

Ανοιχτή επιστολή

Προς:

▪ Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χαλκιδικής κ. Ιωάννη Γιώργο,Βουλευτές, κ. Γεώργιο Βαγιωνά, κα. Κυριακή Μάλαμα  κ. Απόστολο Πάνα

▪ Δήμαρχο Δήμου Πολυγύρου, κ. Αστέριο Ζωγράφο , Αντιδήμαρχο ΔΕ Ορμύλιας, κ. Γεώργιο Ματέα

Αξιότιμη κυρία και αξιότιμοι κύριοι,

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το πρόβλημα της εγκατάλειψης ογκωδών απορριμμάτων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε ακατάλληλα μέρη, δημιουργώντας δεκάδες παράνομες χωματερές, ταλαιπωρεί την ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής και ειδικότερα της Ορμύλιας εδώ και χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλώ να παρευρεθείτε στην δράση που σχεδιάσαμε με την ΑΝΑΚΕΜ, την Κυριακή 30 Μαΐου, στον ποταμό Χαβρία, λίγο έξω από τον οικισμό της Ορμύλιας.

Να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να πάψουμε πια να διαιωνίζουμε το πρόβλημα κωφεύοντας επιδεικτικά και να δώσουμε ουσιαστικές λύσεις το συντομότερο δυνατόν.

Η παρουσία σας κρίνεται κρίσιμη και επιτακτική.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Λελεγιάννης

Σύμβουλος Κοινότητας Ορμύλιας

Απομάκρυνση και Ανακύκλωση αποβλήτων ΑΕΚΚ από περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές – Ξεκίνημα την Κυριακή 30 Μαΐου από τον ποταμό Χαβρία

Σε μια συμβολική, αλλά και ουσιαστική συνάμα πρωτοβουλία, η οποία έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει φορείς και πολίτες για την προστασία του περιβάλλοντος, προχωρά η ΑΝΑΚΕΜ. Το μεγαλύτερο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), προχωρά τις προσεχείς εβδομάδες στον καθαρισμό χώρων ιστορικών αποθέσεων ΑΕΚΚ, που βρίσκονται σε προστατευόμενες ή ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιοχές. Τα δε απόβλητα τα οποία θα συλλεγούν θα οδηγηθούν σε ειδικές μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης.

Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία της η ΑΝΑΚΕΜ, πέρα από την ευαισθητοποίηση για τη διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος, στοχεύει στον καθαρισμό και την προστασία ιδιαίτερα ευαίσθητων περιοχών και οικοσυστημάτων, στην κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη σχετικών δράσεων και στην προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ ώστε να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος.

Θέλει επίσης να καταδείξει πως είναι δυνατή η ανακύκλωση και η αξιοποίηση στον μέγιστο δυνατό βαθμό των διάσπαρτων ΑΕΚΚ, τα οποία ρυπαίνουν το έδαφος και τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τη χλωρίδα και την σπάνια πανίδα των περιοχών, υποβαθμίζουν το φυσικό τοπίο και πλήττουν τόσο τις επιστημονικές και εκπαιδευτικές δράσεις, όσο και τις δραστηριότητες ήπιου τουρισμού και αναψυχής που μπορούν να αναπτυχθούν.

Η αρχή αυτής της συμβολικής πρωτοβουλίας της ΑΝΑΚΕΜ θα γίνει από την περιοχή του ποταμού Χαβρία όπου έχουν εντοπισθεί παράνομες αποθέσεις ΑΕΚΚ, πλησίον του οικισμού της Ορμύλιας Χαλκιδικής. Τα απόβλητα εντοπίζονται στα πρανή του ποταμού και αποτελούνται από ΑΕΚΚ με προσμίξεις από ξύλα, πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες κ.ο.κ. Μετά τη συλλογή τους τα απόβλητα θα οδηγηθούν προς επεξεργασία σε κατάλληλη, αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αποβλήτων πρόκειται να μετατραπεί σε δευτερογενές υλικό, κατάλληλο προς επανάχρηση, ενώ το υπόλειμμα της επεξεργασίας – ανακύκλωσης θα οδηγηθεί στον ΧΥΤΑ.

Η δράση καθαρισμού στον ποταμό Χαβρία θα γίνει την προσεχή Κυριακή 30 Μαΐου. Οι εργασίες πρόκειται να ξεκινήσουν πολύ νωρίς το πρωί, με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων και φορτηγών τα οποία θα μεταφέρουν τα απόβλητα στις πλησιέστερες μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης. Μετά τη συλλογή των αποβλήτων με μηχανικά μέσα θα συμμετέχουν στον καθαρισμό χειρωνακτικά και τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων τα οποία θα αναλάβουν δράση στις 9:45.

Μετά τη Χαλκιδική, ανάλογες συμβολικές δράσεις θα υλοποιήσει η ΑΝΑΚΕΜ και σε δύο προστατευόμενες περιοχές του Θερμαϊκού κόλπου ενταγμένες στο δίκτυο NATURA 2000, συγκεκριμένα σε περιοχές του Δέλτα Αξιού και της λιμνοθάλασσας του Αγγελοχωρίου, αλλά και σε μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη περιοχή, στους Λαχανόκηπους του δήμου Θεσσαλονίκης.

Σημαντικοί αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια της ΑΝΑΚΕΜ είναι οι αρμόδιοι φορείς του υπουργείου Περιβάλλοντος, της Αυτοδιοίκησης καθώς και τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κάθε περιοχή.

error: Content is protected !!