Παράταση στις προθεσμίες για καταβολή φόρων που λήγουν στις 30 Απριλίου

Υπουργικές αποφάσεις από την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου

Έως τη Δευτέρα, 6 Μαΐου, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής φόρων και υποβολής δηλώσεων που λήγουν στις 30 Απριλίου. Σχετικές αποφάσεις υπέγραψε η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου.

Συγκεκριμένα, με Υπουργικές Αποφάσεις που υπέγραψε σήμερα η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, παρατείνονται μέχρι και την 6.5.2019:

• Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν την 30.4.2019.

• Οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, που λήγουν την 30.4.2019.

• Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων τέλους κινητής-καρτοκινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας, συνδρομητικής τηλεόρασης και φόρου διαμονής, φόρου πλαστικής σακούλας, τελών χαρτοσήμου, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, καθώς και καταβολής του φόρου που προκύπτει από αυτές, που λήγουν την 30.4.2019.

• Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος των φυσικών προσώπων, των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, που λήγουν την 30.4.2019.