Παρέμβαση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής προς όφελος των παραγωγών κηπευτικών και άλλων προϊόντων

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, έχοντας πάντα ως γνώμονα την εξυπηρέτηση και προώθηση των συμφερόντων όλων των συμπολιτών μας, μετά την ουσιώδη παρέμβασή της στην επίλυση του θέματος των εργατών γης, μεταφέρει το ενδιαφέρον της στο πρόβλημα των παραγωγών κηπευτικών και άλλων προϊόντων που εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που έλαβαν χώρα στο Νομό μας από την 20.08.2020, υπέστησαν σοβαρή απώλεια στο εισόδημά τους.

Τούτο συνέβη λόγω μη λειτουργίας κυρίως των Λαϊκών

Αγορών στο Νομό, αλλά και της τεράστιας υποχώρησης των πωλήσεων τους προς τα καταστήματα εστίασης του Νομού μας.Για τους ως άνω λόγους ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος και η Εντεταλμένη Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής κα. Αικατερίνη Ζωγράφου, σε συνεννόηση με τη Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΚΜ., ζήτησαν και έλαβαν τη συνδρομή των γεωπόνων άλλων υπηρεσιών της ΠΚΜ, με σκοπό την καταγραφή των απωλειών – ζημιών της παραγωγής των προϊόντων των παραγωγών της ΠΕΧ. Το επόμενο βήμα θα είναι η αποστολή και διεκδίκηση κάθε πιθανής αποζημίωσης προς τους παθόντες, ελπίζοντας από την πλευρά των αρμοδίων Υπουργείων να βρούμε αποδοχή στα δίκαια αιτήματά μας.

Σ’ αυτή την προσπάθεια σαφώς και ζητάμε τη στήριξη κυρίως των βουλευτών, της Αυτοδιοίκησης και κάθε θεσμικού φορέα ώστε η προσπάθεια να είναι συλλογική και να καταγραφεί το ομόφωνο του αιτήματός μας.