Πού βρίσκονται τα χρήματα των καταθετών

Μακρύς παραμένει ο δρόμος για την επιστροφή των καταθέσεων που διέρρευσαν από το τραπεζικό σύστημα μετά το ξέσπασμα της κρίσης, μειώνοντας τη ρευστότητα που αντλούν τα πιστωτικά ιδρύματα από τους πελάτες τους κατά 50%.

Η άνοδος των μεγεθών τη διετία 2013 – 2014 αποδείχθηκε πρόσκαιρη, καθώς η αβεβαιότητα που προκάλεσε η πολιτική αλλαγή του 2015 όχι μόνο… διέγραψε μέσα σε επτά περίπου μήνες την πρόοδο που είχε σημειωθεί, αλλά οδήγησε τα υπόλοιπα σε ακόμη πιο χαμηλά επίπεδα.

Και έκτοτε, όπως αναφέρει το ΒΗΜΑ, τα περισσότερα χρήματα που διέρρευσαν κυρίως μέσω εμβασμάτων σε λογαριασμούς στο εξωτερικό, με αγορές τίτλων με θεματοφυλακή εκτός Ελλάδος και με αποθησαυρισμό τραπεζογραμματιών, απλά… αγνοούνται.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης είναι η μόνη ικανή για να διασφαλίσει μεγάλης κλίμακας επιστροφή καταθέσεων, τόσο από το εσωτερικό (θυρίδες, άλλες προσωπικές κρυψώνες), όσο και από το εξωτερικό.

Όπως επισημαίνει η κεντρική τράπεζα σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης, είναι εύλογο να αναμένεται ότι η επιστροφή των τραπεζογραμματίων, που έχουν αποθησαυριστεί από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά λόγω της κλιμάκωσης της αβεβαιότητας κατά τα προηγούμενα έτη, θα επιτευχθεί ταχύτερα σε ένα περιβάλλον χωρίς περιορισμούς στο τραπεζικό σύστημα, εφόσον όμως έχει ανεπιστρεπτί ξεπεραστεί η ψυχολογία της κρίσης και έχει εξασφαλιστεί απαλλαγή από τους έντονους κλονισμούς της οικονομικής εμπιστοσύνης σε σχέση με θεμελιώδεις παραμέτρους, όπως το μέλλον της χώρας ως μέλους της ζώνης του ευρώ και η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η Τράπεζα της Ελλάδος, από το β’ εξάμηνο του 2015 μέχρι σήμερα έχουν επιστρέψει κεφάλαια στη χώρα μας, τα οποία εκτιμάται ότι είχαν τοποθετήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε τράπεζες στο εξωτερικό, ύψους 5,1 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 1/5 των κεφαλαίων που είχαν διαρρεύσει από την εκδήλωση της κρίσης τον Οκτώβριο του 2009.

Επισημαίνεται ότι κατά τους μήνες που σημειώθηκαν εισροές επαναπατρισμού καταθέσεων, στη διάρκεια της περιόδου από το β’ εξάμηνο του 2015 και μετά, το μέγεθός τους ήταν σημαντικά μικρότερο (μέση μηνιαία εισροή: 250 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με προηγούμενες υποπεριόδους πρόσκαιρης (όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων) αποκατάστασης της εμπιστοσύνης, στη διάρκεια της ελληνικής κρίσης (π.χ. μέση μηνιαία εισροή την περίοδο Ιουνίου 2012- Οκτωβρίου 2014: 360 εκατ. ευρώ).

Με τη βελτίωση του κλίματος την τελευταία διετία, δεν είναι λίγοι οι καταθέτες που επέστρεψαν καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες για να εκμεταλλευτούν τις υψηλότερες αποδόσεις, έχοντας φυσικά τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να εξάγουν εκ νέου τα χρήματά τους με τον ίδιο τρόπο στο εξωτερικό.

in.gr

error: Content is protected !!