Προληπτικά μέτρα προστασίας των κατοίκων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς Π.Ε Χαλκιδικής για το έτος 2019

Με αφορμή την επικείμενη έναρξη του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για το έτος 2019, παρακαλούνται οι κάτοικοι των περιοχών που πρόκειται να εφαρμοστεί το πρόγραμμα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια των ημερών που θα πραγματοποιούνται οι ψεκασμοί. Θα αναρτάται σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, το ημερολογιακό πρόγραμμα κάθε ψεκασμού.

Παράλληλα, θα πρέπει να συμβάλλουν και οι ίδιοι, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά και σωστά το πρόγραμμα της δακοκτονίας 2019. Συγκεκριμένα παρακαλούνται:

  1. Οι βιολογικοί καλλιεργητές ελιάς να έχουν σήμανση (βιολογική καλλιέργεια) από όλες τις πλευρές στις καλλιέργειές τους
  2. Οι περιφράξεις των χωραφιών των καλλιεργητών που επιθυμούν να εφαρμοστεί ψεκασμός, θα πρέπει να είναι ανοιχτές ώστε να γίνεται η διέλευση των συνεργείων
  3. Οι κτηνοτρόφοι/μελισσοκόμοι να είναι προσεκτικοί και να μην περνούν ή μεταφέρουν το ζωικό τους κεφάλαιο από τις περιοχές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν ψεκασμοί
  4. Τα χωράφια όπου καλλιεργούνται ελιές να είναι καθαρά χωρίς κλαδιά και κομμένα τα ζιζάνια (χόρτα)

Παρακαλώ για περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθείτε στην Δ.Α.ΟΚ  Π.Ε Χαλκιδικής και στα εξής τηλέφωνα 2371351431 -282 -267.

Η ενημέρωση και η συμβολή όλων των κατοίκων κρίνεται σημαντική

error: Content is protected !!