Σπουδές με δουλειά, προϋπηρεσία και αμοιβή στο ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ του Κιλκίς

Οι ειδικότητες που προσφέρονται – Αναλυτικά οι παροχές

Τρέχει από τις 10 Ιουλίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2020-21, σε ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή αποτελεί τη φετινή χρονιά για τους υποψήφιους η Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του Κιλκίς.

Οι ειδικότητες που προσφέρονται από το ΕΠΑΣ Κιλκίς για το σχολικό έτος 2020-2021 είναι:

 • Γαλακτομίας – Τυροκομίας
 • Τεχνίτες Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνίτες Υποστήριξης Η/Υ
 • Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 

Το σύστημα της Μαθητείας, είναι το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας και βασίζεται στο διαχρονικά επιτυχημένο μοντέλο της Γερμανίας συνδυάζοντας τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση (on-the-job-training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. 

Οι Σχολές ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, η φοίτηση διαρκεί 2 έτη (4 εξάμηνα) και παρέχεται εντελώς δωρεάν.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1997-2004, είναι δηλαδή ηλικίας  16 έως 23 ετών και βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης ενώ είναι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄ Τάξης Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ, για απόκτηση άλλης ειδικότητας.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Σπουδές με δουλειά, προϋπηρεσία και αμοιβή

Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης και για τα 2 έτη, που ισοδυναμεί με το 75% του κατώτατου ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη.

Αναλυτικά για την πρακτική άσκηση σε εργοδότη με αμοιβή & ασφάλιση ισχύει:

Ημερομίσθιο29,04€ * 75°/o = 21,78€
Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι Ασφαλιστικές Εισφορές21,78/2 = 10,89€
Εισφορές Εργοδότη10,89€ * 37,28% =4,06€
Εισφορές Μαθητή10,89€ * 3,28% = 0,36€
Σύνολο Εισφορών4,06€ + 0,36€ = 4,47€
Καθαρό ποσό που εισπράττει ο μαθητής21,78€ – 0,36€ = 21,42€
(Επιβάρυνση Εργοδότη)- (Επιδότηση)21,78€ (Ημερομίσθιο) – 16,54 € (Επιδότηση): 5,24€   5,24 + 4,06€ (Ασφαλιστικές Εισφορές) = 9,30€
 

Με µισθό πρακτικής άσκησης μέχρι και 556,99€, μπορείτε να υπολογίσετε το μισθό στην πρακτική άσκηση:

https://sites.GoogIe.com/site/kilkisepasoaedlast/ypprakt?authuser=0

Παράλληλα η φοίτηση στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Κιλκίς παρέχει:

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ μέχρικαι 120.006 το μήνα

Προϋποθέσεις:

 • Ο Μαθητής και γονείς να µένουν εκτός πόλης Κιλκίς µε αδύνατη την καθημερινή μετακίνηση για την παρακολούθηση των μαθημάτων και της πρακτικής άσκησης OTOV εργοδότη (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από Δήµο).
 • Την ηµέρα της αίτησης του να µην έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
 • Οικογενειακό Εισόδηµα μέχρι 18.000 €(πολύτεκνοι μέχρι 24.000 €)
 • Όσοι πάρουν επίδομα στέγασης δικαιούνται και επίδομα σίτισης 6,306 (γεύμα 4,30€+δείπνο 2,00€) για κάθε ημέρα προσέλευσης στο Σχολείο (απόφαση Διοίκησης σΑΕΔ).

* Η καταβολή αρχίζει από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του µαθητή.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ 4,30€ ανά γεύµα

Προϋποθέσεις:

 • Ο Μαθητής να κάνει πρακτική άσκηση.
 • Ο Μαθητής και γονείς να µένουν εκτός πόλης Κιλκίς (βεβαίωση μόνιµης κατοικίας).
 • Να μην υπάρχει τακτική συγκοινωνία (βεβαίωση ΚΤΕΛ).
 • Οικογενειακό εισόδημα µέχρι 18.000 (πολύτεκνοι μέχρι 24.000 ).
 • Ο Μαθητής να μην φοιτά σε άλλη εκπαιδευτική μονάδα οποιασδήποτε βαθμίδας (έλεγχος ΑΦΜ & ΑΜΚΑ).

* Το επίδοµα σίτισης χορηγείται μόνο τις ημέρες που έχουν μάθηµα και πρακτική.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Αναβολή στρατού
 • Μειωμένο εισιτήριο (χορήγηση πόσο)
 • Δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη