Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα’ ο δήμος Πολυγύρου

Ο Δήμος Πολυγύρου βρίσκεται μέσα στους 10 Δήμους της χώρας, που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα», συνολικού προϋπολογισμού 1.950,710.40 ευρώ.

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και αρχική λειτουργία ενός κεντρικού συστήματος υποδομών, με σκοπό τη συνολική διαχείριση, παρακολούθηση και συντήρηση των υποδομών, των εγκαταστάσεων και των δικτύων ενός Δήμου.

Πρόκειται για σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας που περιέχει τα δίκτυα και τις υποδομές τους, ενώ υποστηρίζει την παρακολούθηση, καταγραφή και διεκπεραίωση του συνόλου των τεχνικών δελτίων εργολαβιών και παρεμβάσεων, όπως επισκευές βλαβών, τακτικές ή έκτακτες συντηρήσεις, νέες κατασκευές και αναβαθμίσεις, κάθε δικτυακής ή άλλης σχετικής με την κοινή ωφέλεια υποδομής στο πλαίσιο αρμοδιότητας της τεχνικής υπηρεσίας μιας δημοτικής αρχής.

Οι Δήμοι που θα αναπτυχθεί το πρόγραμμα είναι οι: Αιγάλεω, Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Θέρμης, Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Πολυγύρου, Τρικκαίων, Καλαμάτας, Ηρακλείου Κρήτης και Ροδίων.

Ο δήμαρχος Πολυγύρου, Αστέριος Ζωγράφος δήλωσε: “Το έργο έχει σαν κύριο στόχο, την μείωση των επιπτώσεων κάθε είδους παρέμβασης σχετικά με τα δίκτυα και την βελτιστοποίηση των πόρων: χρόνου και χρήματος σχετικά με αυτές. Λειτουργεί υπό την εποπτεία ενός Δήμου και στην έκταση αρμοδιότητάς του. Παράλληλα δίνει μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών την δυνατότητα σε πολίτες να καταγράψουν βλάβες, παρατηρήσεις ή και σχόλια επί των δικτύων και των παροχών τους”. www.halkidikinews.gr