Το Κδαπ Πολυχρόνου στo Let’s do it Greece

Το Κδαπ Πολυχρόνου διοργάνωσε με επιτυχία εκδήλωση στo πλαίσιo του πανελλήνιου εθελοντικού προγράμματος Let’s do it Greece.

Τα παιδιά συμμετείχαν σε καθαρισμό στις γειτονιές του χωριού. Παράλληλα έγινε συλλογή ρούχων για δωρεά σε κάποιο φιλανθρωπικό φορέα ή άλλο ίδρυμα και συλλογή παλιών ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών για ανακύκλωση.