Ξεκινά η κατασκευή του έργου “Ανάπλαση κεντρικής περιοχής στον οικισμό Ν. Τενέδου”

Ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας Μανώλης Καρράς επισκέφθηκε με αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες τη Νέα Τένεδο, προκειμένου να συζητήσει κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για το έργο: «Ανάπλαση κεντρικής περιοχής στον οικισμό Ν.Τενέδου» (προϋπολογισμού μελέτης 650.000,00€) που ξεκινά άμεσα.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Η προτεινόμενη ανάπλαση περιλαμβάνει:

–Κατασκευή νέων πεζοδρομίων για την ασφαλή κίνηση των πεζών,

– Τοποθέτηση του κατάλληλου αστικού εξοπλισμού και φωτιστικών σωμάτων,

•Διάστρωση των επιφανειών ως ακολούθως:

-των υφιστάμενων ασφάλτινων οδών με τσιμεντοκυβόλιθους,

-των νέων πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες τύπου montana και

-των προσβάσιμων χώρων των πλατειών με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο.

•Τοποθέτηση νέων δέντρων – θάμνων σε κατάλληλες θέσεις, καθώς και αρωματικών φυτών, συνδυαστικά με τις υφιστάμενες δεντροστοιχίες δέντρων.

•Ειδική μέριμνα αποδίδεται στην εξασφάλιση άνετης πρόσβασης ΑΜΕΑ προς όλους τους χώρους με την κατασκευή των ειδικών διαβάσεων σε κατάλληλες θέσεις.

www.xalkidikipolitiki.com