Μια οικογένεια μας χρειάζεται…

Οικογένεια συμπολιτών μας έχει πολύ μεγάλη ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης με πολύ σοβαρό νόσημα σ’ ένα από τα πολύ νεαρά μέλη της.

Καλούνται όσοι μπορούν να βοηθήσουν να καταθέσουν στην Εθνική τράπεζα στον αριθμό λογαριαμού

Gr 6801104610000046195624435.

Τηλ. επικοινωνίας: 6934020159