2η συνάντηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με τους εταίρους του, στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχει με τίτλο “BRANDING Mentoring”

Σε μια εποχή που η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της χώρας με κύριους άξονες την καινοτομία και την εξωστρέφεια είναι πρωταρχικός στόχος, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής για άλλη μια φορά επιτελεί έναν από τους βασικούς του ρόλους.

Στην κατεύθυνση αυτή, μετά από την έγκριση συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS +  ως εταίρος, στη Δράση 2 :  Strategic Partnerships , στο έργο με τίτλο : “BRANDING Mentoring – Brand building of EU Enterprises through Mentoring”, συμμετείχε στην δεύτερη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος από 4 έως 5 Ιουνίου 2019 στη Λευκωσία της Κύπρου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα του εταίρου του προγράμματος EUROSUCCESS.

Από πλευράς του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, συμμετείχαν στην 2η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος στην Κύπρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του, κος Αρζουμανίδης Ιωάννης και κα Μαυροφρύδη Βαρβάρα

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον, συζητήθηκε η εξέλιξη μέχρι τώρα της πορείας των εργασιών του προγράμματος που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, βάσει του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος κάθε εταίρος του, καθώς και οι δράσεις που υπολοίπονται μέχρι την επόμενη συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2019 στην Θεσσαλονίκη.

Οι δράσεις που έχει αναλάβει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στη φάση αυτή του προγράμματος, ήταν η αποστολή ερωτηματολογίων σε διάφορες εταιρίες και η συγκέντρωσή τους, καθώς και η λήψη συνεντεύξεων από φορείς σχετικά με την εμπειρία τους γενικότερα σε θέματα που αφορούν το branding και την καθοδήγηση, καθώς και η επεξεργασία αυτών και εξαγωγή συμπερασμάτων  .

Ενημερωτικά , στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά επτά φορείς από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ουγγαρία_2 φορείς, Κύπρος, Πολωνία, Σλοβενία, Ελλάδα_2 φορείς).

Το έργο αποσκοπεί στον εντοπισμό έμπειρων επιχειρηματιών προκειμένου να συμβουλεύουν, να υποστηρίζουν και να καθοδηγούν λιγότερο έμπειρους επιχειρηματίες,  αυτοαπασχολούμενους, στελέχη νεοσύστατων επιχειρήσεων κλπ, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους σχετικά με τις τεχνικές και τις στρατηγικές branding – marketing των προϊόντων και υπηρεσιών τους, καθώς και τη γενικότερη εξωστρέφεια και επιχειρηματική επιτυχία τους.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες (από 01/11/2018 έως 31/10/2020) . Η πρώτη συνάντηση των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2018 στο Győr της Ουγγαρίας στην έδρα του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, που είναι και δεύτερος εταίρος του έργου από την Ουγγαρία .

Πολύ σύντομα θα ακολουθήσουν ενημερώσεις σε επιχειρήσεις και φορείς για τις λεπτομέρειες του προγράμματος.

error: Content is protected !!