3η συνάντηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με τους εταίρους του , στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχει με τίτλο “BRANDING Mentoring”

Σε μια εποχή που η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της χώρας με κύριους άξονες την καινοτομία και την εξωστρέφεια είναι πρωταρχικός στόχος, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής για άλλη μια φορά επιτελεί έναν από τους βασικούς του ρόλους.

Στην κατεύθυνση αυτή, μετά από την έγκριση συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS +  ως εταίρος, στη Δράση 2 :  Strategic Partnerships , στο έργο με τίτλο : “BRANDING Mentoring – Brand building of EU Enterprises through Mentoring”, συμμετείχε στην τρίτη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος από 3 έως 4 Δεκεμβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα του δεύτερου Έλληνα εταίρου του προγράμματος,  OECON Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Από πλευράς του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, συμμετείχε στην 3η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος στην Θεσσαλονίκη, ο Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης του Επιμελητηρίου, κος Μήντος Δημήτριος.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον, συζητήθηκε η εξέλιξη μέχρι τώρα της πορείας των εργασιών του προγράμματος που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, βάσει του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος κάθε εταίρος του, καθώς και οι δράσεις που υπολείπονται μέχρι την επόμενη συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2020 στην Σλοβενία.

Οι δράσεις που έχει αναλάβει να υλοποιήσει στη συνέχεια το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής, είναι ο εντοπισμός δύο έμπειρων επιχειρηματιών «μέντορες», προκειμένου να συμβουλεύουν, να υποστηρίζουν και να καθοδηγούν λιγότερο έμπειρους επιχειρηματίες,  αυτοαπασχολούμενους, στελέχη νεοσύστατων επιχειρήσεων κλπ, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους σχετικά με τις τεχνικές και τις στρατηγικές branding – marketing των προϊόντων και υπηρεσιών τους, καθώς και τη γενικότερη εξωστρέφεια και επιχειρηματική επιτυχία τους.

 Επιπλέον το Επιμελητήριο μαζί με τους άλλους εταίρους του προγράμματος,  θα αναπτύξουν ένα εγχειρίδιο που θα περιγράφει με σαφήνεια την καινοτόμο μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί από τους «μέντορες» προκειμένου να είναι σε θέση να καθοδηγούν τους νεότερους, ενισχύοντας συγχρόνως τη συνεργασία με άλλες αγορές.

Μετά τη συγγραφή του εγχειριδίου, θα ακολουθήσει από 13 έως 17 Ιανουαρίου 2020 στη Θεσσαλονίκη , εκπαίδευση των εκπαιδευτών «μεντόρων» βασιζόμενη στη μεθοδολογία και τις τεχνικές που αναπτύσσονται  μέσα από το εγχειρίδιο.

Προς τα τέλη Ιανουαρίου του 2020 , προγραμματίζεται στο χώρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, ειδική εκδήλωση για την αναζήτηση και ανεύρεση υποψηφίων νέων επιχειρηματιών που θέλουν να ενταχθούν υπό την καθοδήγηση των έμπειρων επιχειρηματιών για θέματα εξαγωγών και marketing, ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία του “mentoring”.

Ενημερωτικά , στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά επτά φορείς από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ουγγαρία_2 φορείς, Κύπρος, Πολωνία, Σλοβενία, Ελλάδα_2 φορείς).

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες (από 01/11/2018 έως 31/10/2020) . Η πρώτη συνάντηση των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2018 στο Győr της Ουγγαρίας στην έδρα του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που είναι και δεύτερος εταίρος του έργου από την Ουγγαρία, η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο στις 4 και 5 Ιουνίου 2019.

Πολύ σύντομα θα ακολουθήσουν ενημερώσεις σε επιχειρήσεις και φορείς για τις λεπτομέρειες του προγράμματος.