Αδελφοποίηση του Δήμου Νέας Προποντίδας

Με ικανοποίηση ανακοινώνουμε ότι στο πλαίσιο συμμετοχής μας στο Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο «Η Ισότητα των Φύλων φτιάχνει μια καλύτερη Ευρώπη» ο δήμος Νέας Προποντίδας αδελφοποιήθηκε με άλλους έξι (6) δήμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, στις 12 Μαΐου 2018 στην Ισπανική πόλη της Σάντα Κόμπα, υπεγράφη Σύμφωνο Αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Νέας Προποντίδας και των δήμων:

1) Σάντα Κόμπα (Ισπανία),

2) Μπάρσελος (Πορτογαλία),

3) Τζαρντίνι Νάξος (Ιταλία),

4) Παβλικένι (Βουλγαρία),

5) Χόλλοκο (Ουγγαρία),

6)  Μπίσκουπίτσε (Σλοβακία)

Αυτή, η πολλαπλή Αδελφοποίηση επιβεβαιώνει έμπρακτα την επιτυχημένη προσπάθεια εξωστρέφειας και δικτύωσης του δήμου Νέας Προποντίδας, ενισχύοντας παράλληλα, την αξιοπιστία και τα εχέγγυα του φορέα μας για περαιτέρω διεκδίκηση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για δράσεις που εντάσσονται στις προτεραιότητες της τοπικής μας πολιτικής.

Σημειώνεται δε ότι στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής ανταλλαγής που έλαβε χώρα στο  εν λόγο έργο, δόθηκε η δυνατότητα στον Δήμο μας να προβάλει τόσο τις δράσεις του στον θεματικό τομέα του έργου (Ισότητα των Φύλων) όσο και πολλά από τα τοπικά μας προϊόντα.