Αυξήθηκαν το 2015 οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Στο 0,97% του ΑΕΠ αυξήθηκαν το 2015 οι δαπάνες για Έρευνα την Ανάπτυξη (Ε&Α), σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 2015 στην Ελλάδα δαπανήθηκαν για Ε&Α 1.703,8 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 14,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παρόλα αυτά, η Ελλάδα παραμένει σε χαμηλή θέση στην ΕΕ.

Ο δείκτης «Ένταση Ε&Α», ο οποίος εκφράζει τις δαπάνες σε συγκεκριμένους τομείς ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στο 0,97%, από 0,84% το 2014, κάτι που μεταφράζεται και σε βελτίωση της σχετικής θέσης της χώρας μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση ως προς τις δαπάνες Ε&Α και στην 22η θέση σε ό,τι αφορά την Ένταση Ε&Α. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για την Ένταση Ε&Α ήταν 2,03%.

Η αύξηση των δαπανών για Ε&Α το 2015 είχε επίσης ως αποτέλεσμα αύξηση στην απασχόληση σε σχετικές δραστηριότητες. Το 2015, ο αριθμός των Ισοδυνάμων Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ) -ένα ΙΠΑ είναι ισοδύναμο με έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης- αυξήθηκε σε σχέση με το 2014, τόσο για το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α όσο και για τους ερευνητές.

Το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α το 2015 ανήλθε σε 49.658 ΙΠΑ και οι ερευνητές σε 34.708,3 ΙΠΑ. Με βάση τα στοιχεία προσωπικού, ο δείκτης έντασης απασχόλησης σε Ε&Α διαμορφώθηκε στο 1,40%, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (1,32%), και η Ελλάδα κατατάσσεται στη 12η θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ο αντίστοιχος δείκτης για τους ερευνητές ήταν 0,98%, επίσης υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (0,84%), με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 9η θέση.

Ο μεγαλύτερος τομέας υλοποίησης Ε&Α, τόσο σε δαπάνες όσο και σε προσωπικό ήταν αυτός της τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ κύρια πηγή χρηματοδότησης ήταν το κράτος (τακτικός προϋπολογισμός και ΕΣΠΑ). Αύξηση 11,3% σε σχέση με το 2014 σημειώθηκε επίσης στις δαπάνες στον τομέα των επιχειρήσεων, ενώ το ίδιο κλίμα επικράτησε και στον κρατικό αφού το 2015 καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 16,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Συνολικά, η κρατική χρηματοδότηση παραμένει διαχρονικά η σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης Ε&Α στην Ελλάδα, ενώ κρίσιμη αναδεικνύεται και η συνεισφορά του ΕΣΠΑ. Το 2015 το ΕΣΠΑ χρηματοδότησε το 22,8% του συνόλου των δαπανών Ε&Α στην Ελλάδα. Μετά την εφαρμογή του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών ESA 2010, οι δαπάνες Ε&Α θεωρούνται πλέον ως «επένδυση» και συνυπολογίζονται στο ΑΕΠ των χωρών.

Ο δείκτης «Ένταση Ε&Α» είναι ένας από τους βασικούς δείκτες (headline indicators) που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της προόδου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στην οποία η προώθηση της Ε&Α στην οικονομία, συνδυαζόμενη με αποτελεσματικότερο ανθρώπινο δυναμικό, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Η δημοσίευση των δεικτών εντάσσεται στο πλαίσιο της τακτικής παραγωγής και έκδοσης των επίσημων στατιστικών για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα, που πραγματοποιεί το ΕΚΤ σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

in.gr