Αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής, με δυνατότητα «διόρθωσης ψήφου»

Σημαντικές αλλαγές στο κοινοβουλευτικό μέρος του Κανονισμού της Βουλής αποφασίζει η Ολομέλεια. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις προβλέπουν εκλογή του προέδρου της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία, αντί της ισχύουσας μυστικής, αλλά και δυνατότητα εκλογής αντιπροέδρων που προέρχονται και από την έκτη και την έβδομη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Με στόχο την αναβάθμιση του θεσμού της λεγόμενης «ώρας του πρωθυπουργού» αυξάνεται ο χρόνος ομιλίας των συμμετεχόντων στη συζήτηση.

Η πρόταση του προέδρου της Βουλής, όπως αυτή θα τεθεί στην κρίση της Ολομέλειας, εισάγει για πρώτη φορά στον Κανονισμό, διαδικασία διόρθωσης ψήφου, όπως και τη δυνατότητα να προβάλλεται αντίρρηση ως προς τη συνταγματικότητα και τροπολογίας.

Ειδικά για τη διόρθωση ψήφου, προτείνεται αυτή να είναι δυνατή στην περίπτωση ονομαστικής ψηφοφορίας «για λόγους προφανούς παραδρομής, με αποδοχή του σώματος, ακόμη και μετά το πέρας της ψηφοφορίας, αλλά πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος». Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος ψηφοφορίας, θα επιτρέπεται διευκρίνιση ψήφου, η οποία θα είναι γραπτή και θα κατατίθεται στο πρακτικό της συνεδρίασης.

Για την καλύτερη ενημέρωση των διαρκών επιτροπών θα κοινοποιούνται οι εκθέσεις ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ προκειμένου να αξιοποιούνται τα πορίσματά του, οι διαρκείς επιτροπές θα μπορούν να καλούν και εκπροσώπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς ειδικότερη ενημέρωση και παροχή διευκρινίσεων. Ταυτόχρονα, καθιερώνεται ενημέρωση της Επιτροπής του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του κράτους και εκτέλεσης του προϋπολογισμού από εκπροσώπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αποτελεσματικότερη λειτουργίας της επιτροπής.

Για την ευρύτερη συμμετοχή κοινωνικών φορέων στη νομοθετική λειτουργία, προτείνεται εξάλλου να αυξηθεί, από έξι σε δέκα ο μέγιστος αριθμός των εξωκοινοβουλευτικών προσώπων που δύνανται να κληθούν από διαρκή επιτροπή, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο απουσίας των αρμοδίων υπουργών κατά τη συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, προβλέπεται ότι το κώλυμα του αρμοδίου υπουργού συνιστά εξαιρετικό λόγο ένεκα του οποίου δεν συζητείται η επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται σε αυτόν.

Έτσι ως «κώλυμα» υπουργού θα νοείται στο εξής κυβερνητική αποστολή του στο εξωτερικό ή το εσωτερικό, όπως και συμμετοχή του σε συνεδριάσεις συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και σε συνεδριάσεις με εκπροσώπους ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών.